Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm: 20-21 oktober
Sista anmälningsdag: 10 oktober

Stockholm: 17-18 november
Sista anmälningsdag: 28 oktober

Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken

Stockholm: 20 oktober
Sista anmälningsdag: 10 oktober

Stockholm: 17 november
Sista anmälningsdag: 28 oktober

Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

Stockholm: 21 oktober
Sista anmälningsdag: 10 oktober

Stockholm: 18 november
Sista anmälningsdag: 28 oktober

Läs mer »

Skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat

Rikstäckande företagsbeställd utbildning.

Läs mer »

Valutautbildning småföretag

Rikstäckande företagsbeställd utbildning

Läs mer »

Färska ränte- och valutautbildningar

Är du ny på en treasury- och finansfunktion? Vill du bredda din kompetens och kanske utöka ditt ansvarsområde? Eller vill du helt enkelt bara skaffa kunskaper som du känner att du inte har tillräcklig mycket av? Då har du kommit rätt!

 Man lär sig mycket genom ”learning by doing” och vill man snabba på sin kompetensutveckling kan man komplettera med utbildning! 

Med inflation på 9,00% (augusti) höjer RB reporäntan vilket marknaden redan ”inprisat”. Vilka/vem är marknaden? Vad styr rörliga respektive bundna räntor? Skillnaderna? 

Risker kopplade till räntepapper påverkas i hög grad av dagens marknadsläge. Hur berörs placerare respektive låntagare på kapitalmarknaden? Vad är skillnaden mellan en valutaswap och en ränteswap? Risk med valutatermin?

Kopplingen mellan valutariskhantering och räntemarknaden?
Är detta frågeställningar som berör Dig har Du kommit rätt!

Vi erbjuder kvalificerade utbildningar för dig i arbetslivet.
Välj bland tre olika utbildningar:

Du får kunskaper som är aktuella både i ”normalläge” och krisläge på finansmarknaden. Teori varvas med praktiskt användbara specialistkunskaper som är svåra att läsa sig till.

Med verkliga exempel och rykande färskt kursinnehåll blir du marknadsuppdaterad på köpet och du möter en engagerad  föreläsare med lång erfarenhet både av räntemarknaden och valutamarknaden. Du kommer att lära dig terminologi  du har nytta av både när du utför valuta- och ränteaffärer och/eller administrerar transaktionerna.

Kursupplägget är anpassat för ”det personliga mötet”. Känn dig bekväm med att spontat kunna ställa frågor och utbyta erfarenheter med dom andra deltagarna ”lektionstid” och i samband med lunchen och pauserna.

Deltagarantalet kommer att vara begränsat till 8 personer och vi kommer att vara i rymliga lokaler centralt i Stockholm med gångavstånd från centralstationen.

Utbildning för alla branscher

Våra kundföretag är börsnoterade och onoterade bolag i alla storlekar och branscher. Vi utbildar även finanssektorn och den offentliga sektorn.

Våra kursdeltagare kommer i kontakt med valuta-
och räntemarknaderna på olika sätt i sina olika yrkesroller.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury
(frontoffice, middleoffice, backoffice), redovisningsansvariga, risk controller, kapitalrådgivare, revisorer m fl.

Utöver utbildning erbjuder vi även finansexpertis och
specialiststöd på konsultbasis
. Det kan vara aktuellt när finansfunktionen behöver punktinsatser eller om man behöver ett ”bollplank”.

Vår treasurykonsult har lång erfarenhet av finanssektorn och har tidigare varit Group Treasurer på ett börsnoterat bolag.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!

Angående Covid-19

Restriktionerna har hävts men om det utfärdas nya restriktioner som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper kommer den aktuella utbildningen att ställas in. Alternativ kommer då att erbjudas.

Notiser

2022-09-16
Vill du optimera inlärningen kan du beställa 45 minuter individuell uppföljning med föreläsaren inom 30 dagar efter kursdagen. Det ingår i kursavgiften.

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se