Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm: 26-27 september
Sista anmälningsdag: 8 september

Stockholm: 24-25 oktober
Sista anmälningsdag: 6 oktober

Stockholm: 22-23 november
Sista anmälningsdag: 3 november

Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken

Stockholm: 26 september
Sista anmälningsdag: 8 september

Stockholm: 24 oktober
Sista anmälningsdag: 3 oktober

Stockholm: 22 november
Sista anmälningsdag: 3 november

Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

Stockholm: 27 september
Sista anmälningsdag: 8 september

Stockholm: 25 oktober
Sista anmälningsdag: 6 oktober

Stockholm: 23 november
Sista anmälningsdag: 3 november

Läs mer »

Skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat

Rikstäckande företagsbeställd utbildning.

Läs mer »

Valutautbildning småföretag

Rikstäckande företagsbeställd utbildning

Läs mer »

Färska ränte- och valutautbildningar

Är du ny på en treasury eller finansfunktion? Vill du bredda din kompetens eller utöka ditt ansvarsområde? Då har du kommit rätt!

Man lär sig mycket genom ”learning by doing”.
Vill du snabba på din kompetensutveckling kan du komplettera med någon av våra kvalificerade utbildningar för dig i  arbetslivet! 

Hos oss får du grundläggande valuta- och räntekunskaper som är användbara oavsett om vi befinner oss i ”normalläge”  eller ”krisläge”. Du möter en engagerad föreläsare med lång   erfarenhet av både räntemarknaden och valutamarknaden.  

Under hösten kan du välja mellan tre kurser:

Teori varvas med praktiskt användbara specialistkunskaper som är svåra att läsa sig till. Du lär dig förstå terminologi som du har nytta av både när du utför valuta- och ränteaffärer och/eller om du har en mer administrativ roll.

Kursupplägget är anpassat för ”det personliga mötet”. Känn dig  bekväm med att spontat kunna ställa frågor och utbyta erfarenheter med de andra deltagarna (begränsat till 8 personer/kurstillfälle).

Vi kommer att vara i rymlig kurslokal centralt i Stockholm med  gångavstånd från centralstationen.

Utbildning för alla branscher

Våra kundföretag är börsnoterade och onoterade bolag i alla storlekar och branscher. Vi utbildar även finanssektorn och den offentliga sektorn.

Våra kursdeltagare kommer i kontakt med valuta-
och räntemarknaderna på olika sätt i sina olika yrkesroller.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury
(frontoffice, middleoffice, backoffice), redovisningsansvariga,
risk controller, kapitalrådgivare, revisorer m fl.

Utöver utbildning erbjuder vi även finansexpertis och
specialiststöd på konsultbasis
. Det kan vara aktuellt när finansfunktionen behöver punktinsatser eller om man behöver
ett ”bollplank”.

Vår treasurykonsult har lång erfarenhet av finanssektorn och
har tidigare varit Group Treasurer på ett börsnoterat bolag.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!

Angående Covid-19

Restriktionerna har hävts men om det utfärdas nya restriktioner som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper kommer den aktuella utbildningen att ställas in. Alternativ kommer då att erbjudas.

Notiser

2023-05-02

Är ni 4-5 kollegor som behöver samma utbildning?
Då är det ekonomiskt fördelaktigt att beställa en företagsförlagd utbildning på ett datum som passar er. Kontakta oss för mer information och en offert.

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se