Heléne Rasmussen-Anderberg Utbildningsansvarig

Kontakta HRA Finansiell Utbildning

Verksamhet och affärsidé

Sedan år 2009 har vi erbjudit kvalificerade ränte- och valutbildningar för arbetslivet. Våra kunder är börsnoterade och onoterade bolag i olika branscher. Även finanssektorn och den offentliga sektorn. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Våra utbildningar ger en bred grund att stå på när man arbetar på en finansfunktion och vi vill förmedla både teoretiska och praktiska kunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.

På våra kurser får man grundläggande kunskaper som är användbara både när man utför valuta- och ränteaffärer eller har en mer administrativ roll.

Kurserna är även aktuella för deltagare i andra yrkesroller t ex redovisningsansvariga, revisorer, kapitalförvaltare m fl.

Kärnverksamheten består av utbildning i olika former

  • "Klassrumskurser" i Stockholm
  • Företagsbeställda utbildningar (rikstäckande)

På våra kurser är deltagarantalet begränsat till 8 personer.

Vår filosofi är ”det personliga mötet” med ett upplägg
anpassat för en interaktiv utbildning. Vi vill att deltagarna skall känna sig bekväma med att spontant kunna ställa frågor/ snabbt få svar och även kunna utbyta erfarenheter/nätverka under kursdagen.

För att optimera sin inlärning kan kursdeltagarna
beställa 45 minuter individuell uppföljning med föreläsaren inom 30 dagar efter kursdagen. Det ingår i kursavgiften.

Vi erbjuder även utbildning för styrelser och stiftelser
med kapitalförvaltningsuppdrag inom näringslivet, den offentliga sektorn och i fackförbund.

Utbildningsverksamheten är vårt kärnområde men vi
erbjuder även finansexpertis och specialiststöd på konsultbasis för finans- och treasuryfunktioner. Vår treasurykonsult har lång erfarenhet av finanssektorn och har tidigare varit Group Treasurer på ett börsnoterat bolag.

Historik och bakgrund

Heléne Rasmussen Anderberg är 
verksamhetsansvarig och föreläsare.

Heléne började sin bankkarriär inom kontorsrörelsen på Svenska Handelsbanken på slutet av 80-talet.

På 90-talet tog hon magisterexamen i finansiell ekonomi och hade olika yrkesroller på Handelsbanken Markets inom aktie-, valuta- och räntehandel. Både administrativt och på kundhandlarbord.

Början av 2000-talet började Heléne arbeta som kundhandlare på SEB Markets. Kunderna var företag i olika branscher och storleksklasser.

Efter ett antal år i handlarrummet bytte Heléne karriär för att på heltid arbeta med utbildningar för SEB:s personal och företagskunder. Hon kände genast att det var rätt vägval och några år senare (2009) tog hon klivet in i utbildningsbranschen och startade HRA Finansiell Utbildning.

Heléne är en engagerad och omtyckt föreläsare som utformar utbildningar med mottot att

-”Det är viktigare att förstå än att bara lära sig och som föreläsare vill jag hela tiden förenkla det som är komplicerat”.

Under åren som har gått har Heléne utbildat drygt 3 500-4 000 deltagare.

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se