Utbildningslokal i Stockholm. (Klicka på bilden för större format.)

Våra endagskurser arrangeras i centralt belägen kurslokal med gångavstånd till centralstationen. Vår förhoppning är att avståndet mellan kursdeltagarnas hemort och kursorten inte skall vara ett hinder för att kunna deltaga utan övernattning. 

Tvådagarskursen TRV arrangeras både som dagkurs i innerstan och på hotell- och konferensanläggning utanför city.


Verksamhet och affärsidé

Vi vill erbjuda tidseffektiv kvalificerad finansutbildning för
arbetslivet. Kunskaper som ofta är svår att läsa sig till.

Förutsättningar för riskhantering förändras i allt snabbare  takt och vår vision är att erbjuda ”levande” finanskurser med innehåll som löpande marknadsuppdateras.

Vår affärsidé bygger på ”traditionell lärarledd utbildning i moderna flexibla former”!

  • Öppna kurser med deltagare från olika företag
  • Grupputbildningar på plats hos ditt företag
  • Individuell utbildning på plats hos ditt företag

Kursinnehållet är tänkt att passa en bred målgrupp deltagare
i olika yrkesroller. På de öppna kurserna är deltagarantalet begränsat till 10 personer och deltagarna får förståelse för valuta- och ränteinstrument sett ur andras perspektiv. 

Vår målsättning är att erbjuda användbara kunskaper
som ökar förståelsen för en finansavdelnings affärsstöd
och det strategiska arbetet.  

Detta vill vi uppnå på olika sätt genom att:

  • Varva teoretiska och praktiska kunskaper
  • Använda verkliga praktikfall i kursinnehållet
  • Ge insyn i företagsinterna finanspolicyfrågor
  • Förtydliga begrepp och marknadsterminologi

År 2019 förnyar vi vår affärsidé och produkt:
”Tidseffektiv finansutbildning som ofta är svår att läsa sig till”

I samtliga kurser ingår numera 60 minuter individuell uppföljning. 

Uppföljningen blir en repetition av kursinnehållet och vi tror att det tillsammans med kursdagen optimerar inlärningen.

Utbildningsansvarig, Heléne Rasmussen Anderberg, kan även ”beställas” som föreläsare på seminariedagar eller på en företagsgemensam konferens när det gäller ränte- och  valutarelaterat ämnen. 

Finansexpertis och specialiststöd på konsultbasis är en annan tjänst som vi erbjuder. Kan vara aktuellt när man upplever sina  valuta- eller räntekunskaper begränsade och/eller kanske behöver svar på frågor löpande. En möjlighet att även kunna ”bolla” tankar  med någon utanför organisationen.

Historik och bakgrund

Heléne Rasmussen Anderberg startade sin bankkarriär inom kontorsrörelsen hos Handelsbanken på slutet av 80-talet. Hon bytte senare inriktning och hade olika yrkesroller inom Handelsbanken Markets. Både inom aktiehandel och på kundbord med valuta- och räntehandel. Under dessa år tog hon även sin magisterexamen i finansiell ekonomi.

År 2000 bytte Heléne arbetsgivare och började arbeta som valuta- och räntehandlare på SEB Markets. I rollen som kundhandlare arbetade hon med företag i olika branscher och storleksklasser. Efter några år lämnade Heléne handlarrummet för att arbeta med finansutbildningar för SEB:s personal och företagskunder. Hon hade länge varit fascinerad av hur akademiska kunskaper ofta kolliderar med verkligheten och valde att skapa utbildningar som varvar teori med exempel från verkligheten.

Efter 20 års arbetslivserfarenhet från bankbranschen startade Heléne utbildningsföretaget HRA Finansiell Utbildning mitt under finanskrisen år 2009.
Därefter har hon i alla år fortsatt varva teori med praktiska kunskaper och marknadsuppdaterar kursinnehållet fortlöpande.

Hon är verksamhetsansvarig och kursföreläsare med mottot att ständigt sträva efter att:  

”Göra det komplicerade okomplicerat”. 

Ca 3 000 personer från näringslivet, banker, offentliga sektorn och statliga myndigheter har deltagit på hennes utbildningar genom åren. 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se