Utbildning med individuell uppföljning

Vill du optimera din inlärning kan du beställa 45 minuter individuell uppföljning med läraren inom 30 dagar efter kursdagen.

Våra öppna utbildningar på annonserade datum sker i små grupper och arrangeras som ”klassrumskurs” centralt i Stockholm. Med gångavstånd från centralstationen.

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument) är en intensiv tvådagarskurs som passar deltagare som vill vara tidseffektiva och har behov av både ränte- och valutakunskaper. Kursen ger en bred grund att stå på när man arbetar på ett globalt företag som både har valutaexponering och är aktiv på räntemarknaden. Räntemarknaden är ett komplext område och vi går även igenom hur man kan arbeta med ränteswappar för hanteringen av en låneportföljs ränterisk (både lån i kronor och i utländsk valuta).

Kursen Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering 
passar dig som arbetar på ett företag som inte är speciellt aktiva på räntemarknaden men har valutaexponering. Du får breda kunskaper om hur handeln på valutamarknaden fungerar, hur man kan arbeta med terminssäkringar, valutaswap och valutaoptioner. Ni går även igenom användbar terminologi som används av valutaspecialister på ”marknaden” och hos bankmotparter.

På kursen Räntemarknaden & räntepapper i praktiken får du en bredutbildning och kunskaper som är användbara både när man är placerare och låntagare. Du får mycket specialist kunskaper som är svåra att läsa sig till och förståelse för hur banker och övriga kreditinstituts kundräntor är kopplade till obligationsmarknaden och Riksbankens åtgärder, både i kristider och i normalläge.

Förutom våra tre öppna kurser erbjuder vi även utbildning om skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat. Denna kurs kan beställas som företags-gemensam grupputbildning.

På utbildningen går vi igenom hur räntemarknadens olika delmarknader fungerar och risker, förutom det allmänna ränteläget, som påverkar finansieringskostnader.
Man kan hantera ränterisk på olika sätt. På utbildningen får ni kunskaper om räntetak, räntegolv och ränteswap. Vi går igenom grundläggande teori, praktiskt användbara kunskaper och relevanta frågeställningar att ta ställning till om man vill arbeta med räntederivat. 

Kontakta oss för mer information om kursinnehåll och prisuppgift. 

Även övriga utbildningar kan arrangeras som företagsbeställd utbildning.

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se