Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

Målgrupp & mål

Utbildningen passar dig som vill lära dig hur valutamarknaden fungerar och hur man kurssäkrar olika slags valutatransaktioner. Förr ansåg man att stark krona var en risk. I dag omdebatteras den svaga kronan. Varför? På vilket sätt kan terminssäkringar innebära risk? När är valutaoptioner användbart? Ett axplock frågeställningar som vi går igenom under kursdagen. 

Det har blivit svårare att göra långa prognoser på valutakurser och det är många olika faktorer som påverkar valutakursrörelser och värdet på en valuta. En av kursledarens målsättningar är att underlätta det dagliga arbetet när man växlar valutor och även ge verktyg som underlättar prognosarbeten och val av strategi för valutariskhantering.

Med sin mångåriga bankbakgrund har kursledaren utformat utbildningen både med teori och egna erfarenheter. Du får förklaringar på marknadsterminologi som ofta uppfattas komplicerat och med verkliga praktikfall får du även inblick i hur andra arbetar med sin valutapolicy och valutariskhantering.

Innehåll

Utbildningen ger svar på många frågor

• Hur fungerar prissättning av växelkurser?
• Hur uppstår valutarisk i olika situationer?
• För/nackdelar med stark/svag valuta?
• Vad innebär valutasäkring ”på termin”?
- Principer bakom marknadsvärdering
• Sambandet terminskurs och räntor?
• När är det användbart med valutaoption?
• Hur används en valutaswap på olika sätt?
• Valutaränteswap för valutarisk i lån?
• Vad påverkar en valutas värdeutveckling?
- Kursriktningen för en växlingskurs
• Övningar i olika former

Med olika praktikfall (börsnoterade bolag, onoterade bolag och kommun med internbank) knyts teori samman med verklighet

Läs mer kursbeskrivning i kursbladet (pdf).

Kursort och kursdatum

Stockholm: 25 september
Sista anmälningsdag: 6 september

Stockholm: 21 november
Sista anmälningsdag: 25 oktober

Kursavgift 

Jubileumspris år 2019: 5 500 kr (exkl. moms)
Inkluderar dokumentation och förtäring under kursdagen.
Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se