Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

Kursbeskrivning

Oväntade kursrörelser kan få oanade konsekvenser. Arbetar du på en finans-funktion i ett bolag med stor valutaexponering är det viktigt att du underhåller dina valutakunskaper.

Man skulle kunna säga att en valutatermins kurs är bunden eftersom kursen avtalas i förväg och är fast. Terminskontrakt används i hög utsträckning när man säkrar valutaflöden. Hur mycket ett företag bör valutasäkra är individuellt eftersom riskacceptansen är olika för olika företag. På den här kursen lär du dig vad valutariskhantering kan innebära och du kommer att förstå fördelarna med valutaterminer och även olika slags risker som terminskontrakt innebär.

Du får bred utbildning som är användbar när du gör valutaaffärer, valutaprognoser ansvarar för likviditetshantering eller har en annan mer administrativ roll.

Teori varvas med praktiska exempel och vi kommer in på många relevanta frågor i valutasammanhang.

 • Vad innebär terminskontraktets marknadsvärde?
  - Hur bankmotparter resonerar och risker
 • Valutswap – Ett ”cash flow instrument”
  - Vad innebär det i praktiken?
 • Vad påverkar priset på kronan?
  - Olika bakomliggande drivkrafter

Under kursdagen går vi igenom hur man kan resonera när man utvärderar kronans värdeutveckling både på kort och lång sikt. Vi går även igenom hur terminskurser påverkas av räntemarknaden.

Kursföreläsaren har lång erfarenhet av valutamarknaden
och delar med sig av egen erfarenhet i sin tidigare roll som valuta/kundhandlare på banker.

Du får specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig
till och tips som är användbara när man gör valutaffärer och i arbetet med prognoser. Du lär dig även vedertagen valutaterminologi som underlättar dialogen med valutaspecialister hos bankmotparter.

Kursinnehåll

 • Hur handeln på valutamarknaden fungerar
  - Aktörerna som har stor påverkan
 • Prissättning av valutor, viktiga begrepp
 • Hur valutarisk uppstår på olika sätt
  - Vid export, import, finansiering
 • Valutasäkring med valutatermin
  - Fördelar, nackdelar och risker
 • Valutasäkra med valutaoptioner
  - När är det aktuellt? Utan att ta risker?
 • Valutaswap och användningsområden
  - ”Förlänga/förkorta" terminskontrakt
  - Likviditetshantering inom bolaget
  - Extern likviditetshantering
 • Faktorer som ligger bakom kursrörelser
  - På daglig basis, på längre sikt
 • Valutapolicy: Relevanta frågor att tänka på
 • Löpande genomgång av valutaterminologi
  - Användbar i dialogen med banker m.fl.
 • Övningar i olika former

Målgrupp

Utbildningen är tänkt för en bred målgrupp i olika yrkesroller. Deltagare som behöver uppdatera sina kunskaper, bredda sig eller är ny på en finansfunktion.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice/operations), redovisningsansvariga, risk controller med flera.

Du kanske redan i dag hanterar valutatransaktioner men har ännu inte tagit dig tid att vidareutveckla dina valutakunskaper.

Målgrupp

Utbildningen är tänkt för en bred målgrupp i olika yrkesroller. Deltagare som behöver uppdatera sina kunskaper, bredda sig eller är ny på en finansfunktion.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice/operations), redovisnings-ansvariga, risk controller med flera.

Du kanske redan i dag hanterar valutatransaktioner men har ännu inte tagit dig tid att vidareutveckla dina valutakunskaper.

Kursort och kursdatum

Stockholm: 24 oktober
Sista anmälningsdag: 9 oktober

Stockholm: 20 november
Sista anmälningsdag: 5 november

Kursen hålls i en rymlig kurslokal med gångavstånd från centralstationen. Program för kursdagen erhålls i samband med bekräftelsen av din kursanmälan.

 • Kursstart kl 09:15
 • Avslutning kl 17:00

Kursavgift

8 500 kr plus moms 25%.

Kursdokumentation och förtäring är inkluderad i avgiften.
Det ingår dessutom 45 minuter individuell uppföljning av utbildningen (bokas inom 30 dagar från kursdagen).

Vi följer Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer vilket innebär att kursen kan komma att ställas in.

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se