Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

Kursbeskrivning

Oväntade kursrörelser kan få oanade konsekvenser. Arbetar du på en finans-funktion i ett bolag med stor valutaexponering är det viktigt att du underhåller dina valutakunskaper.

Hur mycket ett företag bör valutasäkra är individuellt eftersom riskacceptansen är olika för olika företag. På den här kursen lär du dig vad valutariskhantering kan innebära och du kommer att förstå fördelarna med valutaterminer och även olika slags risker som terminskontrakt innebär.

Du får en bred utbildning som är användbar när du gör
valutaaffärer, arbetar med likviditetshantering och valutaprognoser eller har en annan administrativ roll.

Teori varvas med verkliga exempel och vi kommer in på
relevanta frågor som inte alltid är lätta att besvara:

 • Vad innebär terminskontraktets marknadsvärde?
  - Hur bankmotparter resonerar och konsekvenser
 • Är valutaswap ett ränteinstrument?
 • Valutswap – Ett ”cash flow instrument”
  - Vad innebär det i praktiken?
 • Hur påverkar räntemarknaden valutaaffärerna?
 • Vad påverkar kronans värdeutveckling?

Kursbeskrivning

Oväntade kursrörelser kan få oanade konsekvenser. Arbetar du på en finansfunktion i ett bolag med stor valutaexponering är det viktigt att du underhåller dina valutakunskaper.

Hur mycket ett företag bör valutasäkra är individuellt eftersom riskacceptansen är olika för olika företag. På den här kursen lär du dig vad valutariskhantering kan innebära och du kommer att förstå fördelarna med valutaterminer och även olika slags risker som terminskontrakt innebär.

Du får en bred utbildning som är användbar när du gör
valutaaffärer, arbetar med likviditetshantering och valutaprognoser eller har en annan administrativ roll.

Teori varvas med verkliga exempel och vi kommer in på
relevanta frågor som inte alltid är lätta att besvara:

 • Vad innebär terminskontraktets marknadsvärde?
  - Hur bankmotparter resonerar och konsekvenser
 • Är valutaswap ett ränteinstrument?
 • Valutswap – Ett ”cash flow instrument”
  - Vad innebär det i praktiken?
 • Hur påverkar räntemarknaden valutaaffärerna?
 • Vad påverkar kronans värdeutveckling?

I maj år 2011 handlades NOK/SEK på kursen 1.14 och USD/SEK på kursen 6.02. Tio år senare är en norsk krona nästan lika mycket värd som en svensk (1.02) kr) och priset för en dollar är mer än 2 kronor högre (8.45 kr). Är kronan stark eller svag jämfört med för 10 år sedan?

Under kursdagen går vi igenom hur man resonerar när
man utvärderar kronans värdeutveckling och varför det är bra att ha koll på marknadsräntor för de valutor som man handlar.

Kursföreläsaren har lång erfarenhet av valutamarknaden
och delar med sig av egen erfarenhet i sin tidigare roll som valuta/kundhandlare på banker.

Du får specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig
till och tips som är användbara när man gör valutaffärer och i arbetet med prognoser. Du lär dig även vedertagen valutaterminologi som underlättar dialogen med valutaspecialister hos bankmotparter.

Kursinnehåll

 • Hur handeln på valutamarknaden fungerar
  - Aktörerna som har stor påverkan
 • Prissättning av valutor, viktiga begrepp
 • Hur valutarisk uppstår på olika sätt
  - Vid export, import, finansiering
 • Valutasäkring med valutatermin
  - Fördelar, nackdelar och risker
 • Valutasäkra med valutaoptioner
  - När är det aktuellt? Utan att ta risker?
 • Valutaswap och användningsområden
  - ”Förlänga/förkorta" terminskontrakt
  - Likviditetshantering inom bolaget
  - Extern likviditetshantering
 • Faktorer som ligger bakom kursrörelser
  - På daglig basis, på längre sikt
 • Valutapolicy: Relevanta frågor att tänka på
 • Inblick i hur andra arbetar med valutarisk
 • Löpande genomgång av valutaterminologi
  - Användbar i dialogen med banker m.fl.
 • Övningar i olika former

Målgrupp

Utbildningen är tänkt för en bred målgrupp i olika yrkesroller. Deltagare som behöver uppdatera sina kunskaper, bredda sig eller är ny på en finansfunktion.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice/operations), redovisningsansvariga, risk controller med flera.

Du kanske redan i dag hanterar valutatransaktioner men har ännu inte tagit dig tid att vidareutveckla dina valutakunskaper.

Målgrupp

Utbildningen är tänkt för en bred målgrupp i olika yrkesroller. Deltagare som behöver uppdatera sina kunskaper, bredda sig eller är ny på en finansfunktion.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice/operations), redovisnings-ansvariga, risk controller med flera.

Du kanske redan i dag hanterar valutatransaktioner men har ännu inte tagit dig tid att vidareutveckla dina valutakunskaper.

Kursort och kursdatum

Stockholm: 14 september
Sista anmälningsdag: 27 augusti

Stockholm: 27 oktober
Sista anmälningsdag: 1 oktober

Kursen hålls i en rymlig kurslokal med gångavstånd från centralstationen. Program för kursdagen erhålls i samband med bekräftelsen av din kursanmälan.

 • Kursstart kl 09:15
 • Avslutning kl 17:00

Kursavgift

6 400 kr exkl. moms 25%.

Kursdokumentation och förtäring är inkluderad i avgiften.
Det ingår dessutom 45 minuter individuell uppföljning av utbildningen (bokas inom 30 dagar från kursdagen).

Vi följer Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer vilket innebär att kursen kan komma att ställas in.

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se