Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm: 26-27 september
Sista anmälningsdag: 8 september

Stockholm: 24-25 oktober
Sista anmälningsdag: 6 oktober

Stockholm: 22-23 november
Sista anmälningsdag: 3 november

Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken

Stockholm: 26 september
Sista anmälningsdag: 8 september

Stockholm: 24 oktober
Sista anmälningsdag: 3 oktober

Stockholm: 22 november
Sista anmälningsdag: 3 november

Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

Stockholm: 27 september
Sista anmälningsdag: 8 september

Stockholm: 25 oktober
Sista anmälningsdag: 6 oktober

Stockholm: 23 november
Sista anmälningsdag: 3 november

Läs mer »

Skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat

Rikstäckande företagsbeställd utbildning.

Läs mer »

Valutautbildning småföretag

Rikstäckande företagsbeställd utbildning

Läs mer »


Anmälan

Anmälningsvillkor och avbokningsvillkor

Anmälan är bindande. Mottagen anmälan bekräftas inom tre arbetsdagar. Antal deltagare är begränsat till 10 per kurstillfälle.

Fakturering & betalning
Fakturering av bokad utbildning sker i samband med sista anmälningsdag för aktuell kurs. Betalningsvillkor 30 dagar.

Avanmälan & avbokningsvillkor
Återbud meddelas skriftligen via e-post. Vid anmälan godkänner deltagaren avbokningsvillkoren. Avbokningsvillkor finns i anmälningsblanketten och även nedan i separat PDF-fil. 

Anmälnings- och avbokningsvillkor (pdf)

Anmälan och information

Anmäl dig med anmälningsblanketten som printas och skannas/skickas med email: Anmälningsblankett

Du kan även göra en webbokning i formuläret nedan. I meddelandefältet kan du ange fakturareferens och även rabattkod eller annan information.

När du får bekräftelse på din kursplats får du även information om kurslokalens adress och tider m m. Om du inte får en bekräftelse på din bokning, kontakta utbildningsansvarig.


HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se