Att förstå eller bara lära sig?

"Ibland finns det inte bara ett rätt svar"

"Teori är inte alltid verkligheten"

"Kunskap växer om den får näring"

"Våga prova nya kunskaper"

"Utvecklas med tidseffektiv utbildning"

"Kunskaper när det passar dig"

Gemensam utbildning eller bara för dig?

Företagsgemensam grupputbildning

På en finansfunktion har man ofta olika roller och det är viktigt att underhålla organisationens kompetens av många anledningar. Exempelvis om man vill att kollegor skall kunna vara back-up åt varandra.

Okunskaper är en operationell risk och kunskaper om marknadspraxis och valuta- och ränteinstrument är svåra att läsa sig. Är ni två eller fler på företaget som behöver samma kunskaper finns det ett stort värde att gå en utbildning tillsammans och när det passar er. Utöver dom två utbildningar som enbart kan företagsbeställas kan ni välja mellan kurserna som arrangeras som öppna utbildningar.

Det finns många fördelar med företagsbeställd utbildning:

  • Ni styr själva utbildningstakten. En endagskurs kan delas upp i två halvdagar. På datum som passar er.
  • Är tidseffektiva och ekonomiska. Inga eventuella resekostnader och restider för deltagarna.
  • Tid att löpande reflektera över olika ansvarsområden och företagsgemensamma frågeställningar.

En stor fördel är att ni även kan mixa olika ämnesområden ur kursutbudet och skapa en utbildning helt anpassad för era behov.

Coronaviruset ligger bakom många förändringar och många företag passar på att satsa på medarbetarnas kompetens. Av olika anledningar kanske inte alla kollegor kan delta fysiskt på den företagsbeställda kursen men kan istället delta online. Kursen kan alltså genomföras som en mix av traditionell lärarledd utbildning och digitalt.

I princip kan en person delta fysiskt på företaget och övriga kollegor är uppkopplade online. I samband med coronapandemin har många vant sig vid digitala möten och den teknik som används på företaget. Vi rekommenderar dock att så få som möjligt deltar online när deltagarna inte redan känner varandra.

Kontakta oss gärna för prisuppgifter och förslag på olika upplägg!

Personlig individuell utbildning i olika former

Om man får utökat ansvarsområde eller vill satsa på sin egen personliga kompetensutveckling kan det vara aktuellt med en individuell utbildning.

Många har en PT så varför inte anlita en PL (Personlig Lärare)? Du håller din kompetens i form och kursen är bara för dig. Kan man få en mer interaktiv utbildning?

Kanske är det helt enkelt bara du som hanterar företagets finansiella transaktioner och datumen för öppna kurser passar inte din kalender.

Individuell utbildning kan passa bättre än en öppen utbildning om man vill kunna fokusera på dom områden som är mest relevanta för sin yrkesroll t ex som revisor eller internal audit. 

Kursavgiften är 9 000 kr exklusive moms när du beställer en endagsutbildning med samma upplägg och innehåll som presenteras i kursutbudet. Eventuella resekostnader för föreläsaren tillkommer.

Vill du hellre genomföra utbildningen digitalt ”one-to-one” är kursavgiften samma.

Kontakta gärna utbildningsansvarig för prisuppgifter och förslag på upplägg om du vill mixa olika ämnesområden eller genomföra din utbildning i olika etapper.

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se