"Fem röster om valutarisk"

"Risken att marginalen äts upp när vi haft fel prognos för den framtida växlingskursen”.

"Ovissheten! Att inte veta vad den framtida växlingskursen blir. Att inte ha en kurs att budgetera med!""

”Valutakurssvängningar är risk, men positivt om kursen går åt rätt håll”.

”En gång i tiden lärde jag mig att man skall terminssäkra 100% av framtida betalningar för att ta bort valutarisken. Vi säkrar 50% eftersom vi inte alltid vet om affärerna blir av."

"Ovissheten" blir en risk!

Valutautbildning småföretag

Målgruppen småföretag 

Utbildningen passar deltagare som arbetar på mindre företag som av olika anledningar inte har tänkt igenom en valutastrategi utan växlar löpande eller betalar sina utlandsfakturor i svenska kronor. Ofta handlar det om tidsbrist och man har kanske inte tillräckligt med valutakunskaper för att börja diskutera valutariskhantering med sin bank. Du behöver inte ha någon finansbakgrund om du deltar på denna utbildning men du vill få tillräckligt med valutakunskaper för att kunna överväga att använda valutaterminer.

Valutasvängningar – Risk och möjlighet 

Oavsett om ett företag importerar eller exporterar utsätts man för valutarisk i samband med sina utlandsaffärer. Valutasvängningar kan vara en möjlighet eller bli en kostsam överraskning när växlingskursen inte blir som man tänkt sig.  Det är viktigt att inte blunda för valutarisken i verksamheten. Speciellt om marginalerna är små.

Innehåll

Utbildningen ger svar på ett antal frågor

  • Vad innebär valutarisk på olika sätt?
  • Hur fungerar valutamarknaden?
  • Vad styr kursutvecklingen för kronan?
  • Vad är en valutatermin? Hur bestäms terminskursen?
  • När ska man inte terminssäkra?
  • Vad innebär det att köpa "försäkring" mot valutarisk?

Läs mer kursbeskrivning i kursbladet (pdf )

Kursort och kursdatum 

Stockholm: 20 mars
Sista anmälningsdag: 6 mars

Kursavgift år 2020

6 400 kr exkl moms. I avgiften ingår kursdokumentation och förtäring under kursdagen

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se