"Fem röster om valutarisk"

"Risken att marginalen äts upp när vi haft fel prognos för den framtida växlingskursen”.

"Ovissheten! Att inte veta vad den framtida växlingskursen blir. Att inte ha en kurs att budgetera med!""

”Valutakurssvängningar är risk, men positivt om kursen går åt rätt håll”.

”En gång i tiden lärde jag mig att man skall terminssäkra 100% av framtida betalningar för att ta bort valutarisken. Vi säkrar 50% eftersom vi inte alltid vet om affärerna blir av."

"Ovissheten" blir en risk!

Valutautbildning småföretag

Målgrupp

Utbildningen passar dig som arbetar på mindre företag som gör utlandsaffärer och inte har någon uttalad finansavdelning. Troligtvis växlar företaget utländsk valuta löpande vid betalningstillfället. Du behöver inte ha någon finansbakgrund om du deltar på denna utbildning men du vill få tillräckligt med valutakunskaper för att kunna överväga att använda valutaterminer. 

Utbildningen är även användbar för dig som planerar att utveckla företagets verksamhet utanför Sverige. Kanske är det just då man behöver valutakunskaper och input som allra mest. Det är inte enkelt att förutsäga framtiden när man arbetar med sina affärsplaner och affärsprognoser. Samtidigt är det är viktigt att komma fram till en riskacceptans som tål både felprognoser för kronans värdeutveckling och stora valutasvängningar.

Om kursen

Valutasvängningar kan bli en kostsam överraskning när valutakursen inte blir som man hade tänkt sig. Det är viktigt att inte blunda för valutarisker i verksamheten, speciellt när marginalerna är små. 

Under utbildningen går vi igenom hur man utsätts för valutarisk i olika situationer och för- och nackdelar med att bli fakturerad i svenska kronor när man gör inköp från utlandet.

Vi går igenom hur valutamarknaden fungerar och hur valutaterminer är användbara när man vill avtala om en framtida växlingskurs på ett förutbestämt datum. I vissa situationer är det aktuellt att använda valutaswap i samband med terminsaffärerna. Vi går igenom hur man t ex kan ”förlänga” en terminsaffär med hjälp av en valutaswap.

Du får även lära dig när man inte bör använda terminskontrakt. Ett alternativ kan vara att köpa en ”försäkring” mot valutarisken med hjälp av valutaoptioner. Under utbildningen går vi igenom hur man kan tänka när det gäller sitt skydd mot valutarisken om man köper valutaoptioner och även för- och nackdelar.

Med sin mångåriga bankbakgrund, bland annat som valutahandlare, har föreläsaren mött företagskunder i olika storleksklasser. Stora globala företag har en finansavdelning som är valutaspecialister och är ofta aktiva när det gäller valutariskhanteringen.  På den här utbildningen får du valutakunskaper som är anpassad efter små företags förutsättningar. Du får allmänna valutakunskaper och lär dig användbar terminologi som underlättar dialogen med banken.

Kursinnehåll

Utbildningen ger svar på många frågor

 • Vad innebär valutarisk på olika sätt?
 • Hur fungerar valutamarknaden?
 • Vad styr kursutvecklingen för kronan?
 • Nackdelar med att bli fakturerad i SEK
  - När man gör inköp från utlandet
 • Nackdelar med att inte ha valutakonto?
 • Vad är en valutatermin?
 • Hur bestäms terminskursen?
 • Fördelar med att använda valutaterminer?
 • Nackdelar med att terminssäkra?
 • Vad innebär det att köpa "försäkring" mot valutarisk?
  - Hur valutaoptioner fungerar och kan användas
 • Fördelar och nackdelar med valutaoptioner?

Läs mer kursbeskrivning i kursbladet (pdf)

Kursort och kursdatum 

Stockholm: 20 mars
Sista anmälningsdag: 6 mars

Kursavgift år 2020

6 400 kr exkl moms. I avgiften ingår kursdokumentation och förtäring under kursdagen

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se