Räntemarknaden & räntepapper i praktiken

Kursbeskrivning

Svenska räntor påverkas både av Riks-bankens styrränta och av omvärldsfaktorer. Det gäller att hänga med när man gör ränteplaceringar  och finansierar sig på olika sätt.

I jakten på avkastning är det viktigt att ha grundläggande 
kunskaper om hur räntemarknadens olika delmarknader fungerar både när det är normalläge och krisläge. Det finns olika slags riskfaktorer att ta hänsyn till. 

Den här kursen ger dig en bred utbildning som är användbar både när man utför ränteaffärer och när man har en administrativ roll.

Räntemarknaden är en gigantisk arena för låntagare och placerare. Under kursdagen kommer du att lära dig både vad marknadsfinansiering och ränteplaceringar innebär. Teori varvas med exempel från verkligheten och ni kommer in på många aktuella frågeställningar:

 • Hur kan man hantera överskott i kassan?
  - Dagens utmaningar och risker
 • Kurvan "brantar"! Vad innebär det?
  - Genomgång av användbar terminologi
 • Hur påverkas företag av minusräntor i praktiken?
 • FI vill se reformer för obligationsmarknaden
  - Vad är problemen? Hur fungerar marknaden?
  - Konsekvenser för placerare? Emittenterna?
 • Vad är "normala marknadsförhållanden"?

Vi kan konstatera att gapet mellan teori och verklighet har blivit större under senare år när det gäller räntemarknaden. Under kursdagen går vi igenom skillnader och framför allt hur det fungerar i praktiken i olika situationer.

Kursföreläsaren har lång erfarenhet av räntemarknaden och delar med sig av erfarenheter i sin tidigare yrkesroll som räntehandlare (kundhandlare). Du kommer att få specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.

Kursinnehåll

 • Penning- och obligationsmarknaderna
  - Depositmarknaden och olika räntepapper
 • Marknadsaktörerna och räntehandel
 • Prissättning och användbara räntebegrepp
  - Olika marknadsräntor och uttryck
 • Certifikat- och obligationsprogram
 • Marknaden för företagsobligationer
  - Jämfört med andra obligationer
 • Exempel på hållbara ränteplaceringar
 • Olika ratinginstitut och betyg på kreditrisk
  - Hur påverkar ratingbetyg räntepapper
 • Likviditetsrisken för räntepapper
  - Vad det innebär på olika sätt
 • Kursrisken och riskmått för ränterisk
  - Teori och användbara tumregler
 • Exempel på normer i en placeringspolicy
 • Vad som påverkar riktningen på räntorna
 • Introduktion av terminsräntor
 • Löpande genomgång av marknadsterminologi
  - Användbar i dialogen med banker m.fl. 
 • Övningar i olika former

Målgrupp

Utbildningen är tänkt för en bred målgrupp i olika yrkesroller. Deltagare som behöver uppdatera sina kunskaper, bredda sig eller är ny på en finansfunktion. 

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, 
middleoffice, backoffice/operations), redovisnings- ansvariga, risk controller med flera.

Kursen är även aktuell för dig som arbetar med kapitalförvaltning och behöver kunskaper om räntepapper

Kursort och kursdatum 

Stockholm: 20 oktober
Sista anmälningsdag: 30 september

Stockholm: 17 november
Sista anmälningsdag: 28 oktober

Kursen hålls i en rymlig kurslokal med gångavstånd från centralstationen. Program för kursdagen erhålls i samband med bekräftelsen av din kursanmälan.

 • Kursstart kl 09:00
 • Avslutning kl 16:30

Kursavgift

7 500 kr plus moms 25%.

Kursdokumentation och förtäring är inkluderad i avgiften.
Det ingår dessutom 45 minuter individuell uppföljning av utbildningen (bokas inom 30 dagar från kursdagen).

Vi följer Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer vilket innebär att kursen kan komma att ställas in.

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se