Räntemarknaden & räntepapper i praktiken

Målgrupp

Kursen handlar främst om räntepapper som placeringsform men är även användbar för dig som vill lära dig hur räntepapper fungerar som finansieringskälla och vill förstå hur finansieringskostnaden påverkas av marknadsläget, placerares avkastningskrav och risksyn. 

Utbildningen passar en bred målgrupp i olika yrkesroller: Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice och operations), redovisningsansvariga, risk controller, internal audit, compliance och revisorer.

Om kursen

Under senare år har företag med stor kassa betalat för sin inlåning hos banken och dom flesta räknar med låga räntor flera år framöver. Köpa räntepapper eller andelar i räntefonder är andra sätt att placera pengar på.    På den här kursen går vi igenom vad det innebär för möjligheter när det gäller avkastningen på räntepapper men även hur viktigt det är att vara medveten om sin riskacceptans och förstå skillnaderna mellan olika slags räntepapper och olika slags räntefonder.   Vi går igenom traditionella risker som är viktiga att känna till när man jämför olika placeringsalternativ och vad som är viktigt att tänka på när man placerar på kort respektive lång sikt. Du får även en genomgång av olika faktorer som ligger bakom marknadens prissättning, stora ränterörelser och drivkrafter bakom riktningen för olika slags marknadsräntor.

Under kursdagen får du verktyg som är användbara både när man placerar och när man administrerar likvidavräkningen för räntepapper. Du får en bred utbildning med både teoretiska och praktiska kunskaper. 

Med sin mångåriga bankbakgrund har kursföreläsaren utformat utbildningen utifrån egna erfarenheter i rollen som kundhandlare och du lär dig användbara begrepp och terminologi som används av banker och övriga kapitalmarknaden. Kunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.

Kursinnehåll

Utbildningen ger svar på många frågor

• Hur fungerar räntemarknaden?
• De viktigaste marknadsräntorna?
• Hur fungerar emissionsprogram?
• Hur prissätts olika räntepapper?
• Vad är ”korta räntepapper”?
• Skillnader olika obligationer?
• Vad är gröna obligationer?
- Andra hållbara obligationer?
• Vad innebär minusräntor?
- Vid köp av räntepapper?
- Upplåning med räntepapper?
• Kreditrisk och ratingbetyg
• Signaler på likviditetsrisk?
• Hur mäts ränterisk? Tumregler?
• Vad styr penningmarknadsräntor?
• Vad styr obligationsmarknadsräntor?
• Övningar i olika former

Läs mer kursbeskrivning i kursbladet (pdf).

Kursort och kursdatum 

Stockholm: 25 mars 
Sista anmälningsdag: 6 mars

Stockholm: 14 maj
Sista anmälningsdag: 24 april

Kursavgift år 2020

6 400 kr exklusive moms.
Inkluderar dokumentation och förtäring under kursdagen.

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se