Räntemarknaden & räntepapper i praktiken

Kursbeskrivning

Räntorna påverkas både av Riksbankens styrränta och av omvärldsfaktorer. Det gäller att hänga med både när man placerar och finansierar sig på olika sätt.

Räntemarknaden är en stor arena för låntagare och placerare. Den här kursen ger dig en bred utbildning som är användbar både när man utför ränteaffärer och/eller har en administrativ roll.

Vi går igenom hur räntemarknadens olika delmarknader fungerar både i ”normalläge” och i ”krisläge”. Du får grundläggande kunskaper om räntepapper och risker som påverkar avkastningskrav och som samtidigt bör styra placeringsval.

Vill du lära dig vad det innebär att finansiera sig med räntepapper? Då är det viktigt att förstå hur placerare resonerar eftersom det i hög grad påverkar både finansieringskostnaden och möjligheten till finansiering.

Under kursdagen kommer ni in på många relevanta frågeställningar:

 • Hur kan man hantera överskott i kassan?
  - Dagens utmaningar och risker
 • Kurvan "brantar" eller "flackar
  - Vad innebär det?
 • FI vill se reformer för obligationsmarknaden
  - Vad är problemen? Hur fungerar marknaden?
 • Vad styr marknadsräntorna?
  - Vad är en marknadsränta?

Kursföreläsaren har lång erfarenhet av räntemarknaden och delar med sig av erfarenheter i sin tidigare yrkesroll som räntehandlare (kundhandlare).

Du kommer att få specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till och lär dig även användbar marknadsterminologi.

Kursinnehåll

 • Penning- och obligationsmarknaderna
  - Depositmarknaden och olika räntepapper
 • Marknadsaktörerna och räntehandel
 • Prissättning och användbara räntebegrepp
  - Olika marknadsräntor och uttryck
 • Certifikat- och obligationsprogram
 • Marknaden för företagsobligationer
  - Jämfört med andra obligationer
 • Exempel på hållbara ränteplaceringar
 • Olika ratinginstitut och betyg på kreditrisk
  - Hur påverkar ratingbetyg räntepapper
 • Likviditetsrisken för räntepapper
  - Vad det innebär på olika sätt
 • Kursrisken och riskmått för ränterisk
  - Teori och användbara tumregler
 • Exempel på normer i en placeringspolicy
 • Vad som påverkar riktningen på räntorna
 • Löpande genomgång av marknadsterminologi
  - Användbar i dialogen med banker m.fl. 
 • Övningar i olika former

Målgrupp

Utbildningen är tänkt för en bred målgrupp i olika yrkesroller. Deltagare som behöver uppdatera sina kunskaper, bredda sig eller är ny på en finansfunktion. 

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, 
middleoffice, backoffice/operations), redovisnings- ansvariga, risk controller med flera.

Kursen är även aktuell för dig som arbetar med kapitalförvaltning och behöver kunskaper om räntepapper

Kursort och kursdatum 

Stockholm: 6 mars
Sista anmälningsdag: 14 februari

Stockholm: 10 april
Sista anmälningsdag: 20 mars

Stockholm: 15 maj
Sista anmälningsdag: 3 maj

Kursen hålls i en rymlig kurslokal med gångavstånd från centralstationen. Program för kursdagen erhålls i samband med bekräftelsen av din kursanmälan.

 • Kursstart kl 09:00
 • Avslutning kl 16:30

Kursavgift

8 500 kr plus moms 25%.

Kursdokumentation och förtäring är inkluderad i avgiften.
Det ingår dessutom 45 minuter individuell uppföljning av utbildningen (bokas inom 30 dagar från kursdagen).

Vi följer Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer vilket innebär att kursen kan komma att ställas in.

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se