Räntemarknaden & räntepapper i praktiken

Målgrupp & mål

Utbildningen passar dig som vill få kunskaper om den institutionella räntemarknaden och olika räntepapper. Varför har det blivit dyrt för många företag att placera kronor under senare år? Olika placeringsalternativ? Två av flera frågeställningar vi går igenom på kursdagen. 

En av kursledarens målsättningar är att uppmärksamma deltagarna på olika risker man bör tänka på vid placeringsval på kort respektive lång sikt. Eftersom placeras avkastningskrav styr emittenternas finansieringskostnad passar utbildningen även dig som arbetar med eller kommer att arbeta med emissioner av räntepapper. Som vill förstå placerares risksyn.

Med sin mångåriga bankbakgrund har kursledaren utformat utbildningen både med teori och egna erfarenheter. Du får förklaringar på marknadsterminologi som ofta uppfattas komplicerat och verktyg som underlättar förståelsen för ränterörelser och ränteprognoser.

Innehåll

Utbildningen ger svar på många frågor

• Hur fungerar räntemarknaden?
• De viktigaste marknadsräntorna?
• Hur fungerar emissionsprogram?
• Hur prissätts olika räntepapper?
• Vad är ”korta räntepapper”?
• Skillnader olika obligationer?
• Vad är gröna obligationer?
- Andra hållbara obligationer?
• Vad innebär minusräntor?
- Vid köp av räntepapper?
- Upplåning med räntepapper?
• Kreditrisk och ratingbetyg
• Signaler på likviditetsrisk?
• Hur mäts ränterisk? Tumregler?
• Vad styr penningmarknadsräntor?
• Vad styr obligationsmarknadsräntor?
• Övningar i olika former

Läs mer kursbeskrivning i kursbladet (pdf).

Kursort och kursdatum 

Stockholm: 25 mars 
Sista anmälningsdag: 6 mars

Stockholm: 14 maj
Sista anmälningsdag: 24 april

Kursavgift år 2020

6 400 kr exklusive moms.
Inkluderar dokumentation och förtäring under kursdagen.

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se