TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Målgrupp & mål 

Treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), ekonomi- och finansansvariga, redovisningsansvariga, risk controlerl, internal audit, compliance och revisorer..

Utbildningen passar en bred målgrupp i olika yrkesroller. Som deltagare vill du få teoretiska och praktiska marknadsuppdaterade kunskaper och du arbetar troligtvis i ett företag med både valuta- och räntexponering. Du kanske skall börja handla valutor eller börja göra ränteaffärer? Eller kommer i kontakt med valuta- och ränteinstrument på annat sätt. 

Det har blivit svårare att göra långa prognoser på räntor och valutakurser eftersom både kronan och vår räntemarknad ihåg grad påverkas av omvärlden. En av kursledarens målsättningar är att underlättar det dagliga arbetet när man växlar valutor och gör ränteplaceringar. Även ge verktyg som underlättar förståelsen för olika valutastrategier och placeringspolicys.

Med sin mångåriga bankbakgrund har kursledaren utformat utbildningen både med teori och egna erfarenheter. Du får förklaringar på marknadsterminologi som ofta uppfattas komplicerat och med verkliga praktikfall får du även inblick i hur andra arbetar med valutasäkringar och sina policyfrågor.

Innehåll

Utbildningen ger svar på många frågor

• Hur fungerar dagens räntemarknad?
• Konsekvenser av negativ styrränta?
• Hur prissätts räntepapper?
• Skillnader: Certifikat & obligationer?
• Risker med placering i räntepapper?
• Vad innebär hållbara obligationer?
• Ge ut räntepapper i utländsk valuta?
• Valutasäkra emitterade räntepapper?
• Hur fungerar valutahandelns prissättning?
• Kurssäkring av olika slags betalningar?
• Terminskursens koppling till räntor?
• Valutaswap: För vilka ändamål?
• Hur används valutaränteswap?
• Hur används ränteswap i skuldförvaltning?
• Marknadsvärdet för en ränteswap?
• Vad styr valutakurser & marknadsräntor?
• Övningar i olika former

Läs mer kursbeskrivning i  kursbladet (pdf)

Kursort och kursdatum

Tvådagarskurs i Stockholm: 25-26 mars 
Sista anmälningsdag: 6 mars

Tvådagarskurs i Stockholm: 14-15 maj 
Sista anmälningsdag: 24 april

Kursavgift år 2020

13 600 kr (exkl. moms)
Inkluderar dokumentation och förtäring under kursdagarna.

Hotellrum bokas på egen hand. Kurslokalen finns centralt i Stockholm.

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se