TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Kursbeskrivning

I globala företag är valutasäkringar, likviditetshantering och placering av överskottslikviditet en del av vardagen liksom hanteringen av låneportföljen. Det är viktigt att ha både valuta- och räntekunskaper.

Under två intensiva kursdagar lär du dig mycket om kärnverksamheten på en treasury- och finansfunktion. Du får en stabil grund att stå på och kunskaper som är användbara både när man utför valuta- och ränteaffärer och när man administrerar transaktionerna. 

På en finansfunktion har man olika roller och ju mer alla kan om varandras ansvarsområden desto mindre sårbar blir organisationen. Man kan vara back-up åt varandra både i normalläge och i kristider. 

Teori varvas med exempel från verkligheten och ni kommer in på många aktuella frågeställningar:

 • Hur kan man hantera överskott i kassan?
  - Dagens utmaningar och risker
 • Vad innebär det att emittera räntepapper?
  - Hur man påverkas av placerares risksyn
 • Hur kan man hantera underskott i en valuta?
  - Med överskott i en annan valuta
 • Hur påverkas företag av minusräntor i praktiken?
 • "Rulla" terminskontrakt - Vad innebär det?
  - Kassaflödes- och redovisningseffekter?
 • Förändra räntebindningstider med swap
  - Vad finns det för fördelar? Nackdelar?.

Räntemarknaden påverkar valutamarknaden och vice versa. Geopolitiska kriser, pandemier och aktiemarknaden är exempel på andra drivkrafter som också har stor påverkan på kronans värdeutveckling och räntenivåerna i Sverige.

Efter dessa kursdagar har du lärt dig hur man i olika situationer kan förutsäga ränte- och valutarörelse både i den dagliga handeln och på längre sikt.

Kursföreläsaren har lång erfarenhet av både ränte- och
valutamarknaderna och delar med sig av erfarenheter i sin tidigare yrkesroll som kundhandlare hos olika banker. Du kommer att få specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.

Kursbeskrivning

I globala företag är valutasäkringar, likviditetshantering och placering av överskottslikviditet en del av vardagen liksom hanteringen av låneportföljen. Det är viktigt att ha både valuta- och räntekunskaper.

Under två intensiva kursdagar lär du dig mycket om kärnverksamheten på en treasury- och finansfunktion. Du får en stabil grund att stå på och kunskaper som är användbara både när man utför valuta- och ränteaffärer och när man administrerar transaktionerna. 

På en finansfunktion har man olika roller och ju mer alla kan om varandras ansvarsområden desto mindre sårbar blir organisationen. Man kan vara back-up åt varandra både i normalläge och i kristider. 

Teori varvas med exempel från verkligheten och ni kommer in på många aktuella frågeställningar:

 • Hur kan man hantera överskott i kassan?
  - Dagens utmaningar och risker
 • Vad innebär det att emittera räntepapper?
  - Hur man påverkas av placerares risksyn
 • Hur kan man hantera underskott i en valuta?
  - Med överskott i en annan valuta
 • Hur påverkas företag av minusräntor i praktiken?
 • "Rulla" terminskontrakt - Vad innebär det?
  - Kassaflödes- och redovisningseffekter?
 • Förändra räntebindningstider med swap
  - Vad finns det för fördelar? Nackdelar?.

Räntemarknaden påverkar valutamarknaden och vice versa. Geopolitiska kriser, pandemier och aktiemarknaden är exempel på andra drivkrafter som också har stor påverkan på kronans värdeutveckling och räntenivåerna i Sverige.

Efter dessa kursdagar har du lärt dig hur man i olika situationer kan förutsäga ränte- och valutarörelse både i den dagliga handeln och på längre sikt.

Kursföreläsaren har lång erfarenhet av både ränte- och
valutamarknaderna och delar med sig av erfarenheter i sin tidigare yrkesroll som kundhandlare hos olika banker. Du kommer att få specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.

Målgrupp

En bred utbildning som passar dig som vill vidareutveckla din kompetens, vill bredda ditt ansvarsområde eller är ny på en finans- och treauryfunktion. Kursen är även aktuell för revisorer som vill öka sin förståelse för marknader, riskhantering och finansiella instrument:

Treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), ekonomi- och finansansvariga, redovisnings-ansvariga, risk controller och revisorer.

Kursinnehåll räntekunskaper

 • Penning- och obligationsmarknaderna
  - Depositmarknaden och olika räntepapper
 • Marknadsaktörerna och räntehandel
 • Prissättning och användbara räntebegrepp
  - Olika marknadsräntor och uttryck
 • Certifikat- och obligationsprogram
 • Marknaden för företagsobligationer
  - Jämfört med andra obligationer
 • Exempel på hållbara ränteplaceringar
 • Olika ratinginstitut och betyg på kreditrisk
  - Hur påverkar ratingbetyg räntepapper
 • Likviditetsrisken för räntepapper
  - Vad det innebär på olika sätt
 • Kursrisken och riskmått för ränterisk
  - Teori och användbara tumregler
 • Exempel på normer i en placeringspolicy
 • Vad som påverkar riktningen på räntorna
 • Introduktion av terminsräntor
 • Skuldförvaltning med ränteswap (IRS)
  - Förändra räntebindningstider
 • Skuldförvaltning med valutasränteswap
  - ”swappa” lån i annan valuta (till kr)
 • Löpande genomgång av marknadsterminologi
  - Användbar i dialogen med banker m.fl. 
 • Övningar i olika former

Kursinnehåll valutakunskaper

 • Hur handeln på valutamarknaden fungerar
  - Aktörerna som har stor påverkan
 • Prissättning av valutor, viktiga begrepp
 • Hur valutarisk uppstår på olika sätt
  - Vid export, import, finansiering
 • Valutasäkring med valutatermin
  - Fördelar, nackdelar och risker
 • Valutasäkra med valutaoptioner
  - När är det aktuellt? Utan att ta risker?
 • Valutaswap och användningsområden
  - ”Förlänga/förkorta" terminskontrakt
  - Likviditetshantering inom bolaget
  - Extern likviditetshantering
 • Faktorer som ligger bakom kursrörelser
  - På daglig basis, på längre sikt
 • Valutapolicy: Relevanta frågor att tänka på
 • Inblick i hur andra arbetar med valutarisk
 • Löpande genomgång av valutaterminologi
  - Användbar i dialogen med banker m.fl.
 • Övningar i olika former

Kursort och kursdatum

Tvådagarskurs i Stockholm: 20-21 oktober
Sista anmälningsdag: 10 oktober

Tvådagarskurs i Stockholm: 17-18 november
Sista anmälningsdag: 28 oktober

Kursen hålls i en rymlig kurslokal med gångavstånd från centralstationen. Program för kursdagen erhålls i samband med bekräftelsen av din kursanmälan.

 • Dag 1
  Kursstart kl 09:00
  Avslutning kl 18:00
 • Dag 2
  Kursstart kl 08:30
  Avslutning kl 17:00

Kursavgift

15 500 kr plus moms 25%.

Kursdokumentation och förtäring är inkluderad i avgiften.
Det ingår dessutom 45 minuter individuell uppföljning av utbildningen (bokas inom 30 dagar från kursdagen).

Vi följer Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer vilket innebär att kursen kan komma att ställas in.

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se