Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm: 13-14 september
Sista anmälningsdag: 27 augusti

Stockholm: 26-27 oktober
Sista anmälningsdag: 1 oktober

Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken
Stockholm: 13 september
Sista anmälningsdag: 27 augusti

Stockholm: 26 oktober
Sista anmälningsdag: 1 oktober

Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering
Stockholm: 14 september
Sista anmälningsdag: 27 augusti

Stockholm: 27 oktober
Sista anmälningsdag: 1 oktober

Läs mer »

Skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat
Rikstäckande företagsbeställd utbildning.

Läs mer »

Valutautbildning småföretag

Rikstäckande företagsbeställd utbildning

Läs mer »

Högaktuella ränte- och valutautbildningar

På våra utbildningar får du specialistkunskaper som är svåra att läsa sig till. Som är användbara när man vill uppdatera äldre kunskaper, bredda sina kunskaper och ansvarsområde eller är ny på en finans- och treasuryfunktion.

År 2020 kommer att präglas av coronapandemin som medför utmaningar och osäkerhet vi inte sett tidigare. Det gäller att hänga med och även ha färska kunskaper. Vi utformar utbildningar med mottot att ”det är viktigare att förstå än att bara lära sig”.

Både banklån och finansiering med räntepapper påverkas av centralbankernas stödköp och globala investerares riskaptit. Extremt låga räntor få dessutom konsekvenser när man gör ränteplaceringar. Hur placerar man likvida medel säkert utan att det kostar?

Coronaviruset får även konsekvenser för företags valutaexponering. Hur påverkas bankernas limithantering när det gäller värdet på utestående terminskontrakt? Varför är valutaswap det vanligaste instrumentet bland valutaderivat i Sverige? Hur fungerar en swap? Våra öppna utbildningar har tre gemensamma nämnare:

• Små grupper (ger tid för diskussion och reflektion)
• Marknadsanpassat och aktuellt innehåll
• Individuell uppföljning med föreläsaren ingår (efter kursen)

Företagsbeställda utbildningar – Även online

Coronaviruset har medfört att företag av olika anledningar passar på att satsa på medarbetarnas kompetensutveckling och efterfrågan på företagsbeställd utbildning har ökat. 

Är man back-up för en kollega och snabbt skall sätta sig in i ett nytt ansvarsområde är okunskap en riskfaktor. Många företag har insett värdet av att underhålla finans- och ekonomifunktioners kompetens för att på bästa möjliga sätt kunna hantera finansiella risker. 

Vid grupputbildning på plats hos ert företag kan kollegor som inte har möjlighet att närvara delta online. Eller varför inte satsa på sin egen personliga kompetensutveckling och beställa individuell utbildning på din arbetsplats eller digitalt ”one-to one”?

Utbildning för olika branscher

Våra kundföretag är börsnoterade och onoterade bolag i alla storlekar och branscher. Vi utbildar även den kommunala sektorn och bank- och finansbranschen.

Allt fler kommer i kontakt med valuta- och räntemarknaderna.  Antingen i samband med att man utför valuta- och ränteaffärer eller när man ansvarar för den administrativa hanteringen,  likviditetsplaneringen eller redovisningen.

Vi ger kunskaper som är användbara i olika yrkesroller.  Utbildningarna passar även revisorer som vill öka sin förståelse för finansiella instrument som används i företagen man granskar.

På våra öppna kurser träffar du deltagare från andra  företag och branscher och får tillfälle att utbyta  erfarenheter med varandra.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), redovisningsansvariga, compliance, internal  audit, risk controller och revisorer.

Angående Covid-19

Vi följer noggrant myndigheternas rekommendationer och har din säkerhet i fokus.

Om det utfärdas restriktioner som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper kommer den aktuella utbildningen att ställas.

Eftersom vi även har din kompetensutveckling i fokus kommer vi att erbjuda utbildningen på något annat sätt om det skulle inträffa.

Notiser

2020-08-06
Anmäler du till till en öppen utbildning före den 1 september får du 10% rabatt på kursavgiften. Rabatten gäller även om du beställer en utbildning bara för dig.

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se