Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm: 29-30 september
Sista anmälningsdag: 10 september

Stockholm: 26-27 oktober
Sista anmälningsdag: 8 oktober

Stockholm: 24-25 november
Sista anmälningsdag: 5 november

Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken

Stockholm: 29 september
Sista anmälningsdag: 10 september

Stockholm: 26 oktober
Sista anmälningsdag: 8 oktober

Stockholm: 24 november
Sista anmälningsdag: 5 november

Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

Stockholm: 30 september
Sista anmälningsdag: 10 september

Stockholm: 27 oktober
Sista anmälningsdag: 8 oktober

Stockholm: 25 november
Sista anmälningsdag: 5 november

Läs mer »

Skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat

Rikstäckande företagsbeställd utbildning.

Läs mer »

Valutautbildning småföretag

Rikstäckande företagsbeställd utbildning

Läs mer »

Färska ränte- och valutautbildningar

Är du ny på en treasury- och finansfunktion? Vill du bredda din kompetens och kanske utöka ditt ansvarsområde? Eller vill du helt enkelt bara skaffa kunskaper som du känner att du inte har tillräcklig mycket av? Då har du kommit rätt!

Man lär sig mycket genom ”learning by doing” och vill man
snabba på sin kompetensutveckling kan man komplettera med utbildning! 

Vi erbjuder kvalificerade utbildningar för dig i arbetslivet. På våra kurser får du kunskaper som är användbara både när man utför ränte- och valutaaffärer eller har en mer administrativ roll.

Vi vill förmedla kunskaper som är grundläggande både när det är normalläge och krisläge på finansmarknaden. Förläsaren varvar teoretiska kunskaper med praktiska specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till. 

På grund av pandemin och restriktioner hade vi uppehåll med "klassrumskurser" fram till september då vi äntligen kunde hålla årets första kurs. Vi känner oss både förväntansfulla och redo för höstens utbildningar med vetgiriga kursdeltagare. Kanske är du en av dem? 

Välj bland tre olika utbildningar:

Deltagarantalet kommer att vara begränsat till 8 personer och vi kommer att vara i rymliga lokaler centralt i Stockholm med gångavstånd från centralstationen.

Upplägget är anpassat för ”det personliga mötet”. Känn dig
bekväm med att spontat kunna ställa frågor och utbyta erfarenheter med dom andra deltagarna, både under ”lektionstid” och i samband med lunchen/pauserna.

Vill du optimera inlärningen kan du beställa 45 minuter individuell uppföljning med föreläsaren inom 30 dagar efter kursdagen. Det ingår i kursavgiften.

Oavsett vilken kurs du anmäler dig till träffar du en
engagerad föreläsare med lång erfarenhet av både räntemarknaden och valutamarknaden. Du får färska kunskaper och kommer att lära dig marknadsterminologi som är användbar både när det är ”skarpt läge” när man gör affärer och administrerar ränte- och valutatransaktioner.

Nytt för i år - Utbildning för styrelser

Vi har utökat kursutbudet med utbildning för styrelser och stiftelser med kapital-förvaltningsuppdrag. Utbildning som anpassas och utformas för icke-finansekonomer! Läs mer

Utbildning för alla branscher

Våra kundföretag är börsnoterade och onoterade bolag i alla storlekar och branscher. Vi utbildar även finanssektorn och den offentliga sektorn.

Våra kursdeltagare kommer i kontakt med valuta-
och räntemarknaderna på olika sätt i sina olika yrkesroller.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury
(frontoffice, middleoffice, backoffice), redovisningsansvariga, risk controller, kapitalrådgivare, revisorer m fl.

Utöver utbildning erbjuder vi även finansexpertis och
specialiststöd på konsultbasis
. Det kan vara aktuellt när finansfunktionen behöver punktinsatser eller om man behöver ett ”bollplank”.

Vår treasurykonsult har lång erfarenhet av finanssektorn och har tidigare varit Group Treasurer på ett börsnoterat bolag.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!

Angående Covid-19

Restriktionerna har hävts men om det utfärdas nya restriktioner som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper kommer den aktuella utbildningen att ställas in. Alternativ kommer då att erbjudas.

Notiser

2021-09-27
Våra kurser kan även beställas som företagsgemensam utbildning. Låter det intressant? Återkom gärna för förslag på olika upplägg.

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se