Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm 18-19 oktober
Sista anmälningsdag: 27 september
Stockholm 21-22 november
Sista anmälningsdag: 31 oktober
Kursavgift 2017: 13 600 kr exkl. moms
Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken
Stockholm: 22 september
Sista anmälningsdag: 8 september
Stockholm: 18 oktober
Sista anmälningsdag: 27 september
Kursavgift 2017: 6 400 exkl. moms 
Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering
Stockholm: 19 oktober
Sista anmälningsdag: 27 september
Kursavgift 2017: 6 400 exkl. moms 
Läs mer »

Valutaväxlingar & valutasäkring
Företagsbeställd utbildning.
Läs mer »

Ränteswap & andra räntederivat i skuldförvaltning
Företagsbeställd utbildning.
Läs mer »

Skuldförvaltning med valutaswap & ränteswappar
Företagsbeställd utbildning.
Läs mer »

Ränteutbildningar och valutautbildningar

HRA Finansiell Utbildning erbjuder färska marknadsuppdaterade finanskurser. Innehållet uppdateras löpande och anpassas till dagens marknadsförhållanden. Gapet mellan skolboksteori och verklighet har vidgats. Med negativa räntor uppstår många frågetecken och operationella risker ökar:

 • Varför betala för inlåning hos banken? 
 • Placera i räntepapper. Vilka risker finns? 
 • Vad innebär det att låna med räntepapper? 
 • Vad innebär negativ ränta för räntepapper? 
 • Riskhantering när emission sker i annan valuta? 
 • Hur fungerar ränteswap med negativ STIBOR? 
 • Hur valutasäkras verksamhetens betalningsflöden? 
 • Varför är terminskurs inte samma som dagens kurs? 
 • Hur arbetar andra med ränterisk och valutarisk?

Detta är ett axplock frågeställningar vi vill ge svar på!

Aktuellt ämne

År 2017 tycks bli ett rekordår för företagsobligationer. Dagens lågräntemiljö har ökat intresset både bland emittenter och placerare som söker avkastning. Riksgälden har möjlighet att emittera statspapper till negativ ränta och det är även möjligt för företag och andra emittentgrupper att finansiera sig kortsiktigt till negativ ränta via certifikatmarknaden. Hur kommer det sig? 

Lär dig mer på kursen Räntemarknaden & räntepapper i praktiken . Behöver du även valutakunskaper kan även kursen TRV (Treasury, Ränte- & valutainstrument) vara aktuell eller endagskursen Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering. 

Det finns dessutom två kurser med inriktning skuldförvaltning. Antingen skuldförvaltning enbart i svenska kronor eller när man finansieras sig på kapitalmarknaden med räntepapper i både svenska kronor och utländsk valuta.

För deltagare i olika yrkesroller

Våra kunder är i olika branscher och storleksklasser: Globala börsnoterade bolag, onoterade bolag, fondbolag, banker, offentliga sektorn m fl. Oavsett om man har en internbank eller inte är man mer eller mindre exponerad mot valuta- och ränterisk. 

Kursdeltagarna kommer i kontakt med valuta- och räntemarknaderna i sina olika yrkesroller. Antingen direkt i samband med handel med valuta- och ränteinstrument eller indirekt i samband med redovisningen eller i en kontrollfunktion. 

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middle-office, backoffice), redovisningsansvariga, compliance, internal audit och riskkontroll. 

Våra öppna kurser har fyra gemensamma nämnare

 • Små grupper (maximalt 10 personer)
 • Teori varvas med praktiska kunskaper
 • Interaktiv utbildning med mycket dialog
 • Marknadsanpassat och aktuellt innehåll

Valuta- och räntemarknadskunskaper är specialistkunskaper som många i olika yrkesroller upplever vara begränsade. Speciellt med den finansmarknad vi befinner oss på i dagsläget då marknadslandskap och förutsättningar förändras i allt snabbare takt.

Kontakta oss gärna för information om personlig finanscoaching om du behöver specialiststöd på konsultbasis när du byter yrkesroll eller utvidgar ditt ansvarsområde.

Kurser och kursdatum

Aktuella kurser med kursbeskrivningar finns sammanställt i vårt kursblad finansutbildningar (pdf)

Notiser

2017-06-05
Ny kurs om skuldförvaltning!
Valuta- & ränteriskhantering vid kapitalmarknadsfinansiering med räntepapper.
Läs mer »

2017-04-11
TRV 17-18 maj kommer att hållas som dagkurs centralt i Stockholm!
Sista anmälningsdag är framflyttad till 28 april.

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se