Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm: 25-26 mars
Sista anmälningsdag: 6 mars

Stockholm: 14-15 maj
Sista anmälningsdag: 24 april

Kursavgift år 2020:
13 600 kr exkl. moms
Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken
Stockholm: 25 mars
Sista anmälningsdag: 6 mars

Stockholm: 14 maj
Sista anmälningsdag: 24 april

Kursavgift år 2020:
6 400 kr exkl. moms  
Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering
Stockholm: 26 mars
Sista anmälningsdag: 6 mars

Stockholm: 15 maj
Sista anmälningsdag: 24 april

Kursavgift år 2020:
6 400 kr exkl. moms
Läs mer »

Valutautbildning småföretag
Stockholm: 20 mars
Sista anmälningsdag: 6 mars

Kursavgift år 2020:
6 400 kr exkl. moms
Läs mer »

Skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat
Rikstäckande företagsbeställd utbildning.

Läs mer »

Aktuella ränteutbildningar & valutautbildningar

På våra utbildningar lär du dig grundläggande teori samtidigt som du får praktiskt användbara specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till. 

Förutsättningarna för placerare, skuldförvaltare och företag med valutaexponering har förändrats mycket jämfört med början av förra decenniet. Gamla ”normala” normer har bytts ut mot nya och nya marknadsförhållanden skiljer sig från förr.

De senaste åren har räntemarknaden stått för stor dramatik inom finansvärlden och det har även påverkat företags beteende när det gäller sin valutariskhantering. När Riksbanken lyfte reporäntan till 0% minskade volatiliteten på valutamarknaden och man räknar med lågräntemiljö många år framöver. Prognoser är dock prognoser och mycket kan hända som vi inte kan förutspå. 

Det gäller att hänga med och hålla sina kunskaper vid liv och samtidigt vara marknadsuppdaterad. Våra öppna utbildningar har tre gemensamma nämnare:

• Små grupper (maximalt 10 personer)
• Marknadsanpassat och aktuellt innehåll
• Efter utbildningen ingår 60 minuter individuell uppföljning

Oavsett om du går en ränteutbildning eller valutautbildning hos oss kommer du att lära dig vad olika marknadspraxis innebär och du lär dig även användbar terminologi som används på valuta- och räntemarknaderna.

Utbildning för olika branscher

Våra kundföretag är börsnoterade och onoterade bolag i alla storleksklasser och branscher. Vi utbildar även deltagare från banker och den kommunala sektorn.

Allt fler kommer i kontakt med valuta- och räntemarknaderna.  Antingen i samband med att man utför valuta- och ränteaffärer eller när man ansvarar för den administrativa hanteringen,  likviditetsplaneringen eller redovisningen.

Vi ger kunskaper som är användbara i olika yrkesroller.  Utbildningarna passar även revisorer som vill öka sin förståelse för finansiella instrument som används i företagen man granskar.

På våra öppna kurser träffar du deltagare från andra  företag och branscher och får tillfälle att utbyta  erfarenheter med varandra.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), redovisningsansvariga, compliance, internal  audit, risk controller och revisorer.

Notiser

2020-02-03
Är ni två eller flera som anmäler er från samma företag får ni rabatt på kursavgifterna.

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se