Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm: 24-25 september
Sista anmälningsdag: 6 september

Stockholm: 20-21 november
Sista anmälningsdag: 25 oktober

Kursavgift 2019
Jubileumspris: 11 700 kr exkl. moms
Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken
Stockholm: 24 september
Sista anmälningsdag: 6 september

Stockholm: 20 november
Sista anmälningsdag: 25 oktober

Kursavgift 2019
Jubileumspris: 5 500 exkl. moms  
Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering
Stockholm: 25 september
Sista anmälningsdag: 6 september

Stockholm: 21 november
Sista anmälningsdag: 25 oktober

Kursavgift 2019
Jubileumspris: 5 500 kr exkl. moms
Läs mer »

Skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat
Stockholm: 17 oktober
Sista anmälningsdag: 27 september

Kursavgift 2019
Jubileumspris: 5 500 exkl. moms
Läs mer »

Valutaväxlingar & valutasäkring
Företagsbeställd utbildning.
Läs mer »

Ränteutbildning & valutautbildning 

Dagens finans- och ekonomiavdelningar befinner sig i en förändringsresa där man ställer om till nya tidens förutsättningar där regelverk, rapportering och redovisning tar stort utrymme.  I tillägg har penningpolitiken medfört nya marknadsförhållanden.

Utmaningarna är många i det komplexa affärstödjande arbetet och okunskap är en risk i sig. Allt fler i olika yrkesroller kommer i kontakt med valuta- och ränteriskhantering utan att ha praktisk erfarenhet av valuta- och ränteinstrument. 

Började du arbeta med finansiella instrument år 2015 eller senare? Då har du troligtvis funderat många gånger på varför ”skolboken” inte överensstämmer med verkligheten längre. Hur fungerar marknaden under ”normala förhållanden”? Har dom gamla normerna för normalt ersatts av nya? Är det lågräntemiljö och minusräntor vi kommer uppfatta som normalt i framtiden?

• Hur kan kontoinlåning kosta pengar?
• Få betalt när man lånar med räntepapper?
• Svag krona: Risk eller möjlighet?
• Tumregler för nivån på terminskurser?
• Varför allt vanligare att inte kurssäkra 100%

Ett axplock frågeställningar vi går igenom på kursdagarna.

Minusräntor & jubileumspriser år 2019 

Oavsett om du funderar på karriärbyte eller bara vill bredda kunskaperna bör du ta chansen år 2019. I år har vi erbjudit kvalificerad finansutbildning i 10 år. Ett jubileum kan man uppmärksamma på olika sätt. 

Vi valde att sänka kursavgifterna till 2009 års prisnivåer. Riskuppfattning har förändrats efter finanskrisen och den negativa reporäntan har på sätt och vis medfört (och etablerat) ”nya tidens risker”.

Kunskaper minskar risk och får dig samtidigt att växa! Vi ger dig kunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.

Kursavgiften för endagskurser är i år reducerad till 5 500 kr.

Behöver du både ränte- och valutakunskaper kan du delta på tvådagarskursen TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument). Kursavgiften är 11 700 kr. Alla prisuppgifter är exkl.moms.

Kursdokumentation, kursintyg och förtäring ingår i avgiften.

Utbildning med individuell uppföljning

Våra kundföretag är börsnoterade och onoterade bolag 
i olika storleksklasser och branscher: Globala koncerner, svenska fastighetsbolag, banker och andra bolag inom  finanssektorn. Vi utbildar även den offentliga sektorn.

Valuta- och räntekunskaper är specialistkunskaper som många
upplever vara begränsade. På våra öppna kurser träffar du deltagare från andra företag och branscher och ni får tillfälle att utbyta erfarenheter med varandra. 

Har du inte möjlighet att delta på det aktuella kursdatumet kan du beställa kursen på plats hos dig på ditt företag. Kursavgiften blir något högre men du får din utbildning när det passar dig. 

År 2019 gör vi utbildningsformen ännu mer personlig med  individuell genomgång efter kursen (när det passar dig). 

Alla kurser har sex gemensamma nämnare:

  • Interaktiv utbildning med dialog
  • Små grupper (maximalt 10 personer)
  • Teori varvas med praktiska kunskaper
  • Marknadsanpassat och aktuellt innehåll
  • Lättläst förberedande material inför kursdagen
  • 60 minuter individuell repetition och uppföljning

Allt fler kommer i kontakt med valutaterminer, räntepapper, 
ränteswappar och andra finansiella instrument. I samband  med affärsavslutet, hanteringen av transaktioner, vid redovisningen eller exempelvis i en kontrollfunktion.  

Vi ger praktiska kunskaper som är användbara i många olika yrkesroller. Utbildningarna passar även för revisorer  som vill öka sin förståelse för finansiella instrument som  används i företagen man granskar.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middle- office, backoffice), redovisningsansvariga, compliance, internal  audit, risk controller och revisorer.

Kurser och kursdatum

Aktuella kurser med kursbeskrivningar finns sammanställt i vårt kursblad finansutbildningar (pdf)

Notiser

2019-07-05
10% rabatt om du har gått på kurs hos oss tidigare.
Prisreduktionen gäller även dina kollegor.

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se