Hösten 2024

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm: 23-24 oktober
Sista anmälningsdag: 9 oktober

Stockholm: 19-20 november
Sista anmälningsdag: 5 november

Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken

Stockholm: 23 oktober
Sista anmälningsdag: 9 oktober

Stockholm: 19 november
Sista anmälningsdag: 5 november

Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering

Stockholm: 24 oktober
Sista anmälningsdag: 9 oktober

Stockholm: 20 november
Sista anmälningsdag: 5 november

Läs mer »

Skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat

Rikstäckande företagsbeställd utbildning.
Kontakta oss för mer information och förslag på prisuppgift och upplägg.

Valutautbildning småföretag

Rikstäckande företagsbeställd utbildning

Läs mer »

Färska finansutbildningar

Är du ny på en treasury eller finansfunktion? Vill du bredda dina räntekunskaper? Dina valutakunskaper? Då har du kommit rätt!

Man lär sig mycket genom ”learning by doing” men vill du snabba på din kompetensutveckling kan du komplettera med någon av våra kvalificerade utbildningar för dig i  arbetslivet! 

Hos oss får du grundläggande valuta- och räntekunskaper som är användbara oavsett om vi befinner oss i ”normalläge”  eller ”krisläge”. Du möter en engagerad föreläsare med lång   erfarenhet av både räntemarknaden och valutamarknaden.  

Välj mellan tre kurser:

Teori varvas med praktiskt användbara specialistkunskaper som är svåra att läsa sig till. Du lär dig förstå terminologi som du har nytta av både när du utför valuta- och ränteaffärer och/eller om du har en mer administrativ roll.

Kursupplägget är anpassat för ”det personliga mötet”. Känn dig  bekväm med att spontat kunna ställa frågor och utbyta erfarenheter med de andra deltagarna (begränsat till 8 personer/kurstillfälle).

Vi är i rymlig kurslokal centralt i Stockholm med  gångavstånd från centralstationen.

Utbildning för alla branscher

Våra kundföretag är börsnoterade och onoterade bolag i alla storlekar och branscher. Vi utbildar även finanssektorn och den offentliga sektorn.

Våra kursdeltagare kommer i kontakt med valuta-
och räntemarknaderna på olika sätt i sina olika yrkesroller.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury
(frontoffice, middleoffice, backoffice), redovisningsansvariga,
risk controller, kapitalrådgivare, revisorer m fl.

Utöver utbildning erbjuder vi även finansexpertis och
specialiststöd på konsultbasis
. Det kan vara aktuellt när finansfunktionen behöver punktinsatser eller om man behöver
ett ”bollplank”.

Vår treasurykonsult har lång erfarenhet av finanssektorn och
har tidigare varit Group Treasurer på ett börsnoterat bolag.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!

Policy personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Anledningen till att vi sparar dina personuppgifter är att vi använder personuppgifterna för uppföljning av deltagande på utbildningar och intressen för framtida utbildningar. Även för statistik. Informationen delas inte med tredje part. Personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt och sparas bara så länge det är nödvändigt. Kontakta oss om du inte vill att HRA Finansiell Utbildning sparar dina uppgifter. Läs mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbsida.

Notiser

2024-06-01

Är ni 4-5 kollegor som behöver utbildning samtidigt?
Då är det ekonomiskt fördelaktigt att beställa en företagsförlagd  skräddarsydd utbildning som passar er. Kontakta oss för mer information och ett prisförslag.

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se