Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm: 25-26 mars
Sista anmälningsdag: 6 mars

Stockholm: 14-15 maj
Sista anmälningsdag: 24 april

Kursavgift år 2020:
13 600 kr exkl. moms
Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken
Stockholm: 25 mars
Sista anmälningsdag: 6 mars

Stockholm: 14 maj
Sista anmälningsdag: 24 april

Kursavgift år 2020:
6 400 kr exkl. moms  
Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering
Stockholm: 26 mars
Sista anmälningsdag: 6 mars

Stockholm: 15 maj
Sista anmälningsdag: 24 april

Kursavgift år 2020:
6 400 kr exkl. moms
Läs mer »

Skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat
Stockholm: 28 maj
Sista anmälningsdag: 8 maj

Kursavgift år 2020:
6 400 kr exkl. moms
Läs mer »

Valutautbildning småföretag
Stockholm: 20 mars
Sista anmälningsdag: 6 mars

Kursavgift år 2020:
6 400 kr exkl. moms
Läs mer »

Aktuella ränteutbildningar & valutautbildningar

På våra utbildningar lär du dig grundläggande teori 
och får praktiskt användbara specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till. 

Det är viktigt att uppdatera sig och hålla sina kunskaper vid liv. Började man arbeta inom finans efter år 2015  är det inte lätt att förstå innebörden av gamla ”normala  marknadsförhållanden”. 

Kursföreläsaren motto beskriver på ett tydligt sätt hur hon vill förmedla kunskaper. 

Göra det komplicerade okomplicerat!” 

Våra öppna utbildningar har tre gemensamma nämnare

• Små grupper (maximalt 10 personer)
• Marknadsanpassat och aktuellt innehåll
• Efter utbildningen ingår 60 minuter individuell uppföljning

Oavsett om du går en ränteutbildning eller valutautbildning hos oss kommer du att lära dig vad olika marknadspraxis innebär och du lär dig även användbar terminologi som används på valuta- och räntemarknaderna.

Utbildning för olika branscher

Våra kundföretag är börsnoterade och onoterade
bolag i alla storleksklasser och branscher. Vi utbildar även deltagare från banker och den kommunala sektorn.

Allt fler kommer i kontakt med valuta- och räntemarknaderna.  Antingen i samband med att man utför valuta- och ränteaffärer eller när man ansvarar för den administrativa hanteringen,  likviditetsplaneringen eller redovisningen.

Vi ger kunskaper som är användbara i olika yrkesroller.  Utbildningarna passar även revisorer som vill öka sin förståelse för finansiella instrument som används i företagen man granskar.

På våra öppna kurser träffar du deltagare från andra  företag och branscher och får tillfälle att utbyta  erfarenheter med varandra.

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), redovisningsansvariga, compliance, internal  audit, risk controller och revisorer.

Notiser

2019-12-16
Anmäler du dig en kurs före den 31 januari erhålls 10% rabatt

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se