Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Dagkurs Stockholm 14-15 mars
Sista anmälningsdag: 21 februari
Dagkurs Stockholm 17-18 maj
Sista anmälningsdag: 28 april
Kursavgift 2017: 13 600 kr exkl. moms

Hotell/konferenspaket: Hösten 2017
Sista anmälningsdag:
Kursavgift 2017: 16 400 kr exkl. moms
Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken
Stockholm: 14 mars
Sista anmälningsdag: 21 februari
Stockholm: 17 maj
Emaila oss för mer information!
hra@finansiellutbildning.se
Kursavgift 2017: 6 400 exkl. moms 
Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering
Stockholm: 15 mars
Sista anmälningsdag: 21 februari
Stockholm: 18 maj
Emaila oss för mer information!
hra@finansiellutbildning.se
Kursavgift 2017: 6 400 exkl. moms 
Läs mer »

Valutaväxlingar & valutasäkring
Stockholm: 9 maj (halv dag)
Sista anmälningsdag: 21 april
Kursavgift 2017: 3 400 kr exkl. moms
Läs mer »

Ränteswap & andra räntederivat i skuldförvaltning
Stockholm: 7 april
Sista anmälningsdag: 17 mars
Kursavgift 2017: 6 400 exkl. moms 
Läs mer »

Ränteutbildningar och valutautbildningar

HRA Finansiell Utbildning erbjuder färska marknadsuppdaterade finanskurser. Innehållet uppdateras löpande och anpassas till dagens marknadsförhållanden.

Gapet mellan skolboksteori och verklighet har vidgats. Med negativa räntor uppstår många frågetecken och operationella risker ökar:

 • Varför betala för inlåning hos banken?
 • Placera i räntepapper. Vilka risker finns?
 • Vad innebär det att låna med räntepapper?
 • Varför använder skuldförvaltare räntederivat?
 • Hur fungerar ränteswap med negativ STIBOR?
 • Vad innebär en ränteswaps marknadsvärde?
 • Hur valutasäkras betalningsflöden? Lånat kapital?
 • Varför är terminskurs inte samma som dagens kurs?
 • Hur arbetar andra med ränterisk och valutarisk?

Detta är ett axplock frågeställningar vi vill ge svar på!

Aktuellt ämne

Riksgälden får betalt när dom lånar med statsskuldväxlar och obligationer. Dagens lågräntemiljö ger även andra låntagare på kapitalmarknaden möjlighet att emittera räntepapper till negativ ränta. Varför och vad innebär det för placerare?

Lär dig mer på kursen Räntemarknaden & räntepapper i praktiken . Behöver du även valutakunskaper kan även kursen TRV (Treasury, Ränte- & valutainstrument) vara aktuell.

För deltagare i olika yrkesroller

Våra kunder är i olika branscher och storleksklasser: Globala börsnoterade bolag, onoterade bolag, fondbolag, banker, offentliga sektorn m fl. Oavsett om man har en internbank eller inte är man mer eller mindre exponerad mot valuta- och ränterisk. 

Kursdeltagarna kommer i kontakt med valuta- och räntemarknaderna i sina olika yrkesroller. Antingen direkt i samband med handel med valuta- och ränteinstrument eller indirekt i samband med redovisningen eller i en kontrollfunktion. 

Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middle-office, backoffice), redovisningsansvariga, compliance, internal audit och riskkontroll. 

Våra öppna kurser har fyra gemensamma nämnare

 • Små grupper (maximalt 10 personer)
 • Teori varvas med praktiska kunskaper
 • Interaktiv utbildning med mycket dialog
 • Marknadsanpassat och aktuellt innehåll

Valuta- och räntemarknadskunskaper är specialistkunskaper som många i olika yrkesroller upplever vara begränsade. Speciellt med den finansmarknad vi befinner oss på i dagsläget då marknadslandskap och förutsättningar förändras i allt snabbare takt.

Kontakta oss gärna för information om personlig finanscoaching om du behöver specialiststöd på konsultbasis när du byter yrkesroll eller utvidgar ditt ansvarsområde.

Kurser och kursdatum

Aktuella kurser med kursbeskrivningar finns sammanställt i vårt kursblad finansutbildningar (pdf)

Notiser

2017-04-11
TRV 17-18 maj kommer att hållas som dagkurs centralt i Stockholm!
Sista anmälningsdag är framflyttad till 28 april.

2017-03-23
Även i maj har du möjlighet att få utbildningarna Räntemarknaden & räntepapper i praktiken samt Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering. Kursarrangemanget skiljer sig från kurserna i mars.
Återkom gärna för mer information.

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se