Skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat

Målgrupp & mål

Utbildningen passar dig som inte har så mycket erfarenhet av räntederivat. Som vill förstå hur dom fungerar både nu och när Riksbankens styrränta är över nollstrecket. Varför binda ränta med swapavtal i lågräntemiljö? Hur säkras den maximala finansieringskostnaden när låneräntan är rörlig? Två av flera frågeställningar vi går igenom på kursdagen.

En av kursledarens målsättningar är att uppdatera deltagarna med olika finansiella risker som styr finansieringskostnader, förutom det allmänna ränteläget. Utbildningen passar både deltagare som är vana vid finansiering med räntepapper och deltagare som enbart har erfarenhet av bankfinansiering och lån hos övriga kreditinstitut.

Med sin mångåriga bankbakgrund har kursledaren utformat utbildningen både med teori och egna erfarenheter. Du får förklaringar på marknadsterminologi som ofta uppfattas komplicerat och verktyg som underlättar läsning av analyser och val av räntestrategier.

Treasury, ekonomi/finanschefer och andra som kommer i kontakt med skuldförvaltning och ränteriskhantering.

Innehåll

Utbildningen ger svar på många frågor

 • Hur fungerar räntemarknaden i dag? 
 • Effekter av negativa räntor?
 • Hur uppstår ränterisk på olika sätt?
 • Vad mer styr finansieringskostnaden?
 • Hur används ränteswap på olika sätt?
 • Risk och fördel med ränteswap?
 • Vad är ”forward-kurvan”?
 • Principer bakom marknadsvärde?
 • Redovisningseffekter? Hur då?
 • Vad är räntetak och räntegolv?
 • Vad är ändamålen? Fördelar?
 • Inblick i praktikfallens skuldförvaltning
  -Finanspolicy & normer för riskhantering
 • Övningar i olika former

Det underlättar om du har grundläggande kunskaper om olika finansieringsformer för företag. Är du osäker, tveka inte att kontakta oss så kan vi berätta om vad vi tror när det gäller dina förkunskaper. Före kursdagen kommer du att få ett lättläst material om hur räntepapper fungerar  som finansieringsform.

Läs mer kursbeskrivning i kursbladet (pdf).

Kursort och kursdatum

Stockholm: 17 oktober
Sista anmälningsdag: 27 september

Kursavgift

Jubileumspris år 2019: 5 500 kr exklusive moms

Inkluderar dokumentation och förtäring under kursdagen
Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se