"Vad är ränterisk?"

"Räntekurvan flackar?"
"Är en räntepunkt mycket?"
"Vad är korta marknadsräntor?" "Skillnaden mellan kurs och pris?" "Låntagare och räntederivat?"
"Hur är räntetak ett skydd mot risk" " Ränteswap för att binda räntan?"

"Vad är valutarisk?" 

"Vad är terminskursen?"
"Hur hanterar andra valutarisk?" "Fördelarna med valutaderivat?" "När används valutaswap?"
"En valutaoption som försäkring?.

Finns det dumma frågor?

Välkommen att kontakta oss

HRA Finansiell Utbildning AB

Telefon: 08-702 99 79 

Utbildningsansvarig: Heléne Rasmussen-Anderberg
Telefon: 0708-32 79 79 

E-post: hra@finansiellutbildning.se 

Postadress: Babordsgatan 11, 120 64  Stockholm

Vår integritetspolicy

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett ansvarsfullt sätt. Nedan förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. 

Kontaktuppgifter sparas när någon gör en intresseanmälan. och vi har tagit kontakt för en dialog angående kursval. 

Kursdeltagares kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter sparas i samband med en utbildning. Efter kursen sänder vi  information om aktuella kurser och rabattuppgifter.
Som deltagare har man rabatt på framtida utbildningar.

Vi överlåter aldrig kontaktuppgifter eller någon form av övrig information till någon tredje part. 

Vill du veta mer eller har synpunkter på hur vi använder dina personuppgifter, återkom gärna till utbildningsansvarig.

Vill du diskutera dina utbildningsbehov? Har du frågor om kursinnehåll, när utbildningen startar och slutar eller undrar du över något annat? Ring gärna eller skicka ett email.
Du kan även använda kontaktformuläret.

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se