"Fem röster om valutarisk"

"Risken att marginalen äts upp när vi haft fel prognos för den framtida växlingskursen”.

"Ovissheten! Att inte veta vad den framtida växlingskursen blir. Att inte ha en kurs att budgetera med!""

”Valutakurssvängningar är risk, men positivt om kursen går åt rätt håll”.

”Vi trodde vi skulle kunna sälja dollar på 8.50 kr början av maj. Med facit i hand blev det en kostsam gissning när vi växlade 100 000 dollar på kursen 7.97”.

”En gång i tiden lärde jag mig att man skall terminssäkra 100% av framtida betalningar för att ta bort valutarisken. Vi säkrar 50% eftersom vi inte alltid vet om affärerna blir av."

"Ovissheten" blir en risk!

Valutaväxlingar & valutasäkring

Målgruppen småföretag 

Utbildningen är främst framtagen för deltagare som arbetar på mindre företag där man inte har en uttalad finansavdelning som ansvarar för valutabetalningar. Som deltagare vill du lära dig hur du kan hantera valutarisken i betalningsflödena och få kunskaper om olika alternativ när man växlar valutor. Framför allt innebörden av att valutasäkra med terminskontrakt

Valutasvängningar – Risk och möjlighet 

Oavsett om man är importör eller exportör vill man ha en effektiv handelsprocedur och minimera risker och  kostsamma överraskningar. Valutasvängningar är en risk som både kan vara en möjlighet eller en kostsam överraskning när växlingskursen inte blir som man tänkt sig.

Innehåll

Utbildningen ger svar på ett antal frågor

  • Vad innebär valutarisk på olika sätt?
  • Hur fungerar valutamarknaden?
  • Hur växlar man på olika sätt?
  • Hur valutasäkras framtida betalningar?
  • Var är terminskontrakt? Terminskurs?
  • För och nackdelar med valutasäkring?
  • Hur kan en valutapolicy se ut?

Läs mer kursbeskrivning i kursbladet (pdf ).

Kursort och kursdatum 

Företagsbeställd grupputbildning eller som individuell utbildning. Kontakta oss för mer information och prisförslag. hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se