Att förstå eller bara lära sig?

"Ibland finns det inte bara ett rätt svar"

"Teori är inte alltid verkligheten"

"Kunskap växer om den får näring"

"Våga prova nya kunskaper"

"Utvecklas med tidseffektiv utbildning"

"Kunskaper när det passar dig"

Finansutbildning för styrelser

Vi erbjuder utbildning om ränteplaceringar för styrelser och stiftelser med kapital-
förvaltningsuppdrag inom näringslivet, den offentliga sektorn och i fackförbund.

Styrelsen ansvarar för att kapitalet förvaltas på ett sätt som överensstämmer med placeringspolicyns mål, syfte och riskacceptans. Uppdraget innebär ett stort ansvar och många styrelsemedlemmar har inte en finansbakgrund. Det tar vi hänsyn till och anpassar vår utbildning för icke-finansekonomer.

Kunskaper om ränteplaceringar är ofta begränsade oavsett om man är finansekonom eller inte. Ni kommer att lära er användbara begrepp och terminologi som underlättar dialogen med kapitalrådgivare, förvaltare och andra specialister som ni kommer i kontakt med.

Finansutbildning för styrelser

Vi erbjuder utbildning om ränteplaceringar för styrelser och stiftelser med kapitalförvaltningsuppdrag inom näringslivet, den offentliga sektorn och i fackförbund.

Styrelsen ansvarar för att kapitalet förvaltas på ett sätt som överensstämmer med placeringspolicyns mål, syfte och riskacceptans. Uppdraget innebär ett stort ansvar och många styrelsemedlemmar har inte en finansbakgrund. Det tar vi hänsyn till och anpassar vår utbildning för icke-finansekonomer.

Kunskaper om ränteplaceringar är ofta begränsade oavsett om man är finansekonom eller inte. Ni kommer att lära er användbara begrepp och terminologi som underlättar dialogen med kapitalrådgivare, förvaltare och andra specialister som ni kommer i kontakt med.

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Vad räntemarknaden är i praktiken
 • Olika räntepapper med olika slags risker
 • Hur handel med räntepapper fungerar
 • Innebörden av kurs och marknadsränta
  - Olika begrepp i samband med värdeutveckling
 • Företagsobligationsfonder och andra räntefonder
  - Avkastningsmöjligheterna och risker
 • Vad det innebär att placera på minusränta
 • Exempel på normer i en placeringspolicy
  - Olika sätt att begränsa risker
 • Drivkrafterna bakom ränterörelser
  - Vad styr de olika marknadsräntorna? 

Vill ni beställa fyra timmar utbildning eller heldagsutbildning? Dagtid eller kvällstid? Vi anpassar innehållet efter era önskemål.

Ni kanske vill passa på att diskutera er egen placeringspolicy eller lära er vad valutarisk innebär i samband med placeringar?

Föreläsaren har lång erfarenhet av både räntemarknaden och valutamarknaden.

Johan Styrud är överläkare i kirurgi vid Danderyds sjukhus och f.d ordförande för Sveriges läkarförbund.

Förbundets Kapital- och Fastighetsplaceringsråd (KPFR) anlitade HRA Finansiell Utbildning för att öka förståelsen för placeringar på penning- och obligationsmarknaden.

” - Vi som sitter i förbundets placeringsråd sitter på stora förvaltningsmandat av pengar. Extern utbildning om finansmarknaden och placeringar är viktigt för oss för att få balans mellan risk och avkastning. ”

Kontakta oss så berättar vi mer och kan ge förslag på innehåll i en utbildning som är användbar för dig och din styrelse.

Utbildningsansvarig:
Heléne Rasmussen-Anderberg
Telefon: 0708-32 79 79
E-post: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se