Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm: 16/3 & 17/3
Sista anmälningsdag: 15/2
Stockholm: 18/5 & 19/5
Sista anmälningsdag: 18/4
Kursavgift 2016: 15 800 exkl. moms 
Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering
Göteborg: 23/5
Sista anmälningsdag: 29/4
Stockholm: 26/5
Sista anmälningsdag: 29/4
Kursavgift 2016: 5 900 exkl. moms 
Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken
Stockholm: 9/3
Sista anmälningsdag: 15/2
Göteborg: 11/3
Sista anmälningsdag: 15/2
Kursavgift 2016: 5 900 exkl. moms
Läs mer »

Räntederivat & aktiv skuldförvaltning
Stockholm: 19/4
Sista anmälningsdag: 24/3
Kursavgift 2016: 5 900 exkl. moms
Läs mer »

Ränteutbildningar och valutautbildningar

Hur länge har vi räntemiljö med negativa räntor? Den frågan har vi tyvärr inget svar på men våra utbildningar ger svar på andra frågor avseende räntemarknaden och valutamarknaden.

Hur påverkar penningpolitiken ränterisk och valutarisk? 
Hur fungerar kapitalmarknaden för räntepapper? 
Hur får låntagare betalt för kapitalmarknadsfinansiering? 
Hur fungerar ränteswappar i tider med negativ STIBOR? 
Hur påverkar räntemarknaden valutakurssäkringar? 
När är det positivt med stark krona? Svag krona? 

Detta är ett axplock frågeställningar du kan få svar på!

HRA Finansiell Utbildning erbjuder valutakunskaper och räntekunskaper för olika befattningar inom finans- och ekonomifunktioner. Kunskaper som även underlättar förståelsen för redovisningseffekter och regelverk som t ex EMIR.

Marknadsuppdaterat kursinnehåll

Kursföreläsaren arbetar löpande med att uppdatera kursinnehållet. Gårdagens marknadsförhållanden har övergått till ”nya” marknadsförhållanden. Gapet mellan skolboksteori och verklighet har vidgats och gamla kunskaper kan behövas kompletteras med nya färska kunskaper. Ett levande kursinnehåll är en betydande värdefaktor i samtliga utbildningar.

Finansutbildning för näringslivet

Alla kurser har fyra gemensamma nämnare

  • Utbildning för den operativa vardagen
  • Små grupper med mycket dialog
  • Praktiska kunskaper varvas med teori
  • Marknadsanpassat innehåll

Våra kunder är börsnoterade och onoterade företag,
fondbolag, banker och kommunsektorn. 

Kursdeltagarna kommer direkt eller indirekt i kontakt med valuta-  och räntemarknaderna i sina olika yrkesroller. Ofta som ekonomi-  och finansansvariga, treasury (frontoffice, middle-office, backoffice),  redovisningsansvariga, compliance och controllers. 

Utöver de annonserade öppna kurserna erbjuds företagsanpassad utbildning på plats hos  uppdragsgivaren. Både i grupp och individuell personlig utbildning.

Det finns även möjlighet att skaffa löpande kompetensstöd på konsultbasis.

Kurser och kursdatum  

Aktuella kurser med kortfattade kursbeskrivningar finns sammanställt i vårt kursblad finansutbildningar  (pdf 101 kb)

Notiser

2016-03-30
Måndag 18 april är det sista anmälningsdag till TRV i maj!
Kursen hålls på FågelbroHus, ca 40 min bilfärd från...

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se