Aktuella kursdatum

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Stockholm: 18-19 oktober
Sista anmälningsdag: 19 september
Stockholm: 16-17 november
Sista anmälningsdag 19 oktober
Kursavgift 2016: 15 800 exkl. moms 
Läs mer »

Räntemarknaden & räntepapper i praktiken
Stockholm: 16 november
Sista anmälningsdag: 19 oktober
Kursavgift 2016: 5 900 exkl. moms
Läs mer »

Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering
Stockholm: 17 november
Sista anmälningsdag: 19 oktober
Kursavgift 2016: 5 900 exkl. moms 
Läs mer »

Valutaväxlingar & valutasäkring (halvdag)
Stockholm: 22 sept & 10 november
Sista anmälningsdag: 7 sept resp. 19 okt
Kursavgift 2016: 3 200 kr exkl. moms
Läs mer »

Räntederivat & aktiv skuldförvaltning
Våren 2017. Kan även beställas på förfrågan. Kontakta utbildningsansvarig för mer information.
Kursavgift 2016: 5 900 exkl. moms 
Läs mer »

Ränteutbildningar och valutautbildningar

Hur länge har vi räntemiljö med negativa räntor? Den frågan har vi tyvärr inget svar på men våra utbildningar ger svar på andra frågor avseende räntemarknaden och valutamarknaden.

Hur påverkar penningpolitiken ränterisk och valutarisk? 
Hur fungerar kapitalmarknaden för räntepapper? 
Hur får låntagare betalt för kapitalmarknadsfinansiering? 
Hur fungerar ränteswappar i tider med negativ STIBOR? 
Hur påverkar räntemarknaden valutakurssäkringar? 
När är det positivt med stark krona? Svag krona? 

Detta är ett axplock frågeställningar du kan få svar på!

HRA Finansiell Utbildning erbjuder valutakunskaper och räntekunskaper för olika befattningar inom finans- och ekonomifunktioner. Kunskaper som även underlättar förståelsen för redovisningseffekter och regelverk som t ex EMIR.

Marknadsuppdaterat kursinnehåll

Kursföreläsaren arbetar löpande med att uppdatera kursinnehållet. Gårdagens marknadsförhållanden har övergått till ”nya” marknadsförhållanden. Gapet mellan skolboksteori och verklighet har vidgats och gamla kunskaper kan behövas kompletteras med nya färska kunskaper. Ett levande kursinnehåll är en betydande värdefaktor i samtliga utbildningar.

För deltagare i olika yrkesroller

Våra kunder är i olika branscher och storleksklasser:
Globala börsnoterade bolag, onoterade företag, fondbolag, banker, kommunsektorn m fl. 

Kursdeltagarna kommer på olika sätt i kontakt med valuta- och räntemarknaderna i sina olika yrkesroller:
Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middle-office, backoffice), redovisningsansvariga, compliance, internal audit och controllers. 

Våra öppna kurser har alla gemensamma nämnare

  • Interaktiv utbildning med mycket dialog 
  • Små grupper (maximalt 10 personer) 
  • Teori varvas med praktiska kunskaper 
  • Marknadsanpassat och aktuellt innehåll

Utöver de annonserade öppna kurserna erbjuds företagsanpassad utbildning på plats hos uppdragsgivaren. Både i grupp och som individuell personlig utbildning.

Det finns även möjlighet att beställa finanscoaching och specialiststöd på konsultbasis.

Kurser och kursdatum

Aktuella kurser med kursbeskrivningar finns sammanställt i vårt kursblad finansutbildningar (pdf 129.36 KB)

Notiser

2016-09-15
TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)
Den 16-17 november finns det möjlighet att delta…

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se